ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ξανά στο ΣτΕ οι καθαρίστριες

Ξανά στο ΣτΕ οι καθαρίστριες

Τη συνταγματικότητα της ανάθεσης υπηρεσιών στο Δημόσιο τομέα, όπως των καθαριστριών των νοσοκομείων και του προσωπικού φύλαξής τους, μέσω ατομικών συμβάσεων έργου, καλείται να κρίνει και πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας

Είχε προηγηθεί τον περασμένο Αύγουστο σειρά σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ που «μπλόκαραν» όλους τους διαγωνισμούς για την πρόσληψη καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις εργασίας στα νοσοκομεία και τα εποπτευόμενα από το υπουργείο Υγείας νομικά πρόσωπα που πραγματοποιήθηκαν ή έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του άρθρου 97 του νόμου 4368/2016 και τη σχετική εγκύκλιο του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού. Παράλληλα, το ΣτΕ με τις ίδιες αποφάσεις του είχε «μπλοκάρει» και το διαγωνισμό για την πρόσληψη 30 καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις εργασίας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, κ.λπ.

Τώρα το ΣτΕ θα πρέπει να κρίνει και πάλι εάν η σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του γενικού νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός»,είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αν και το νομικό θέμα έχει επιλυθεί από τον περασμένο Αύγουστο, αφού το ΣτΕ έκρινε το περασμένο καλοκαίρι ότι «η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας μέσω συνάψεως ατομικών συμβάσεων έργου κατά το άρθρο 97 ν. 4368/2016 δεν είναι συμβατή με διατάξεις του ενωσιακού δικαίου» το όλο ζήτημα εισάγεται και πάλι προς συζήτηση με την αιτιολογία, ότι «τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας προς το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 το οποίο έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων».