ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ναι» στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφύγων απο το ΣτΕ

«Ναι» στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφύγων απο το ΣτΕ

Συνταγματική και νόμιμη κρίθηκε η συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφύγων καθώς και η συμμετοχή σε αυτές εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών των Διοικητικών Δικαστηρίων με δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με τις υπ΄ αριθμ. 1237 και 1238/2017 αποφάσεις της έκρινε ότι επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα (άρθρο 89) μετέχουν στις εν λόγω επιτροπές εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 4375/2016.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι δεν αντίκειται στο άρθρο 90 του Συντάγματος και στον Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων η διάταξη εκείνη του νόμου 4375/2016 που προβλέπει ότι οι δικαστικοί λειτουργοί των Διοικητικών Δικαστηρίων, που μετέχουν στις ανεξάρτητες επιτροπές προσφυγών, τοποθετούνται από τον γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και όχι από το Δικαστικό Συμβούλιο. Κι αυτό γιατί δεν πρόκειται για τοποθέτηση δικαστικού λειτουργού σε δικαστήριο.

Παράλληλα, κρίθηκε ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της αμεροληψίας από το γεγονός ότι οι δικαστές που συμμετέχουν στις εν λόγω επιτροπές, θα μετέχουν ενδεχομένως μελλοντικά στη σύνθεση Διοικητικών Εφετείων που θα κληθούν να δικάσουν υποθέσεις άλλων διαδίκων με αίτημα την ακύρωση άλλων πράξεων των επιτροπών αυτών.

Επίσης, η Ολομέλεια απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η σύνθεση των εν λόγω επιτροπών έπρεπε να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση, όπως και έγινε. Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει τα σωματεία "Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες" και "Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των Προσφύγων και Μεταναστών", τα οποία αμφισβητούσαν τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της σύνθεσης (συγκρότησης) των νέων ανεξάρτητων επιτροπών προσφυγών, που συστάθηκαν τον Ιούνιο του 2016.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων