Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος: Χριστουγεννιάτικο μήνυμα με παρέμβαση για την τρομοκρατία

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος: Χριστουγεννιάτικο μήνυμα με παρέμβαση για την τρομοκρατία

Ηχηρή παρέμβαση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κάνει στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Ο Πατριάρχης που διαποιμαίνει μια περιοχή που βρίσκεται στην εύφλεκτη Μέση Ανατολή καταγγέλλει κάθε τρομοκρατική πράξη και πολεμική βία.

«...Από του ιερού τούτου εκκλησιαστικού μνημείου (σ.σ το Ναό της Γεννήσεως στη Βηθλέεμ) καταγγέλλομεν πάσαν πράξιν τρομοκρατικής ή και πολεμικής βίας, πάσαν πράξιν κατακτήσεως ή σφετερισμού ξένων εδαφών, πυρπολήσεως ιερών σεβασμάτων των θρησκειών, βασανισμού ανθρώπων και εκμεταλλεύσεως αιχμαλώτων και δη αμάχων γυναικοπαίδων και ποιούμεθα έκκλησιν υπέρ των χριστιανών της Αγίας Γης, ίνα παραμένωσι εις τας πατρογονικάς αυτών εστίας της Μέσης Ανατολής», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Σε άλλο σημείο του μηνύματός του επισημαίνει ότι η Εκκλησία των Ιεροσολύμων μαρτυρεί και διακονεί το μυστήριο του αγγελικού ύμνου, της «επί γης ειρήνης και εν ανθρώποις ευδοκίας».

Ο προκαθήμενος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο μήνυμά του αναφέρεται και στη δύναμη που έχει η ανθρώπινη βούληση, λέγοντας ότι ο Χριστός γλίτωσε από την εξουσιαστική μανία του Ηρώδη, όχι από θεϊκή δύναμη ή χρησιμοποιώντας βία αλλά «εν τη ενδύσει και δυνάμει της ανθρωπίνης αδυναμίας, μετοικών εκ Βηθλεέμ εις Αίγυπτον και εκείθεν δι’ αγγέλου εις Ναζαρέτ προσκαλούμενος, εξ ης και την προσωνυμίαν Ναζωραίος προσέλαβε και εξ ης ενηλικιωθείς και βαπτισθείς υπό Ιωάννου εις Ιορδάνην εκήρυξεν ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν».

Είπε επίσης ότι ο Χριστό έκανε ριζική τομή στην ανθρωπίνη ζωή και ιστορία καθώς ευηργέτησε, θεράπευσε ασθενείς, ανέστησε νεκρούς και «προσήνεγκεν τω Πατρί εν τω σταυρώ το προσληφθέν σώμα Αυτού, και ανέστη εκ νεκρών, ίνα συναναστήση τους πιστεύοντας εις Αυτόν».