ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου: Δείτε ειδικότητες

ΥΠΟΙΚ Κύπρου
sigmalive

Το Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου την πρόληψη 3 θέσεων Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
 • Στατιστική, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

 • (α) Βάσει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy(link is external)).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους

 • (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
 • (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πλεονέκτημα θα αποτελεί:

 • α) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 • β) Πολύ καλή γνώση του λογισμικού προγράμματος SAS, η οποία μπορεί να τεκμηριωθεί είτε με αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής πείρας είτε με κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας του πανεπιστημιακού τίτλου (transcript).
 • γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
 • Στατιστική, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονομικά, Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (OperationalResearch).

1. Καθήκοντα και ευθύνες:

 • α) Βοηθά στην οργάνωση και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας.
 • β) Εποπτεύει, συντονίζει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 • γ) Ελέγχει, επεξεργάζεται, αναλύει και ερμηνεύει όλα τα δεδομένα της έρευνας.
 • δ) Βοηθά στην ετοιμασία δημοσιευμάτων στατιστικού περιεχομένου.
 • ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

 • 1) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής απαιτείται όπως τα άτομα που θα επιλεγούν ταξιδεύουν και εκτός έδρας.
 • 2) Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

2. Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στα €22.048,δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α8, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και σε αυτόν προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα.

3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για χρονική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ εννέα(9)έως δεκατριών(13)μηνών.

4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22602130 και 22602132.

5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ή από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy(link is external)).Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία έγγραφα (αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως, αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.)ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη η αίτηση.

6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας, Μιχαήλ Καραολή,1444 Λευκωσία(κτίριο Υπουργείου Οικονομικών, πρώτος όροφος) ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τη Δευτέρα,18Οκτωβρίου 2021.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

The Voice: Ο διαγωνιζόμενος που έκανε την Έλενα Παπαρίζου να γυρίσει σε 3 δευτερόλεπτα

Σοκάρει το τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Πώς έχασε τη ζωή του ο 15χρονος μαθητής

Η σταγόνα που ξεχείλισε το