ΠΑΙΔΕΙΑ

Αλλάζει ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αλλάζει ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο καταρτίζονται οι πίνακες των αναπληρωτών προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να καταργηθεί το κριτήριο της βαθμολογίας που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς που απέκτησαν το πτυχίο τους στην ίδια εξεταστική περίοδο.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, οι εκπαιδευτικοί που απέκτησαν το πτυχίο τους στην ίδια εξεταστική περίοδο προηγούνται στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στο πτυχίο. Η ρύθμιση αυτή που ισχύει δεν βρίσκει σύμφωνη την ηγεσία του τωρινού υπουργείου Παιδείας, η οποία προτίθεται να την καταργήσει, μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικότερης επανεξέτασης του τρόπου πρόσληψης των αναπληρωτών.

Επειδή όμως η κατάργηση της ανωτέρω ρύθμισης απαιτεί για νομοτεχνικούς λόγους, ένα εύλογο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το δίμηνο, το υπουργείο προέβη άμεσα στον διορισμό αναπληρωτών από τον πρόσφατα αναμορφωμένο πίνακα κατ’ εξαίρεση και μόνο για την τρέχουσα σχολική χρονιά, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κάλυψης των κενών στα σχολεία.

Το υπουργείο Παιδείας, ως προς τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, διευκρινίζει ότι εξαιτίας των κενών που υπάρχουν στα σχολεία, θα ικανοποιηθούν πολύ λίγες αιτήσεις και αυτές μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.

Τέλος, στο πλαίσιο της αναστολής των διαδικασιών της αξιολόγησης, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι ανακαλείται η υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις των εκπαιδευτικών που παρείχαν σχετικές υπηρεσίες. Οι εκπαιδευτικοί που παρείχαν τέτοιες υπηρεσίες εκτός του ωραρίου τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση, «θα διασφαλιστούν, κατόπιν διερεύνησης, με νέα υπουργική απόφαση και για το διάστημα από 15/3/2014 έως 25/1/2015».

Πηγή: ΑΠΕ

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων