Κλειστές οι διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ από 1 έως 19 Αυγούστου

Κλειστές οι διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ από 1 έως 19 Αυγούστου

Κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές υπηρεσίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από την 1η έως την 19η Αυγούστου 2016, με απόφαση της Συγκλήτου.

Εξαιρούνται της απόφασης και θα παραμείνουν ανοικτές οι υπηρεσίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)/ΑΠΘ- Επιτροπή Ερευνών, το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας-ΣΝΕΓ (θα είναι κλειστό 1-17-8-2016), το Τεχνικό Συνεργείο, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ), ο Σεισμολογικός Σταθμός, ο Μετεωρολογικός Σταθμός και το Μετεωροσκοπείο, το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, οι θυρίδες αλληλογραφίας, το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών, η υπηρεσία κήπων, οι Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης (εκτός του Οικονομικού Τμήματος - Λογιστήριο & Διαχείριση- που θα παραμείνει κλειστό για το χρονικό διάστημα από 4-8-2016 έως και 19-8-2016). Παράλληλα, η φύλαξη των κτιρίων και η καθαριότητα θα πραγματοποιούνται με βάση ειδικό πρόγραμμα.

Η απόφαση της Συγκλήτου στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το διάστημα από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και εξετάσεις στα Τμήματα και τις Σχολές του ΑΠΘ, καθώς και στην έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, και σε λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.