ΕΛΛΑΔΑ

Δεν κάνουν ούτε εξετάσεις οι ασθενείς

Δεν κάνουν ούτε εξετάσεις οι ασθενείς

Η κρίση έφερε μείωση πωλήσεων στα διαγνωστικά αντιδραστήρια μέχρι και 20%

Ούτε τις εξετάσεις τους δεν θα μπορούν σε λίγο να βρουν να κάνουν πλέον οι ασθενείς, από τις ελλείψεις διαγνωστικών τεστ και την οικονομική κρίση. Οι εταιρίες των διαγνωστικών υλικών αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις πληρωμών, όχι μόνο από το δημόσιο, αλλά και από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η επαρκής προμήθεια υλικών στη χώρα.

Η Ελλάδα παρουσίασε το 2011 μειωμένες πωλήσεις διαγνωστικών κατά 9%, τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση μετά την Πορτογαλία (εκεί η μείωση έφτασε το 10,5%), όμως στο ποσοστό αυτό, δεν συνυπολογίζονται τα τεστ αυτοδιάγνωσης, όπως τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι διαβητικοί κλπ, που αν συνυπολογιστούν, ρίχνουν τις πωλήσεις των προϊόντων αυτών στο 20%.

Και η μείωση αυτή συμβαίνει τη στιγμή που τα συγκεκριμένα προϊόντα αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,8% της συνολικής δαπάνης υγείας. Παρά το μικρό μερίδιό τους στη δαπάνη υγείας όμως, τα διαγνωστικά in vitro, συμβάλλουν αντιστρόφως ανάλογα στην περίθαλψη του πληθυσμού, καθώς προσδιορίζουν αν, πότε και πως πρέπει να θεραπευτούν οι ασθενείς, ενώ συμβάλλουν και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Τα παραπάνω επισήμαναν ο πρόεδρος του ΣΕΠ Παύλος Αρναούτης και ο CEO του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (EDMA) Serge Bernasconi, με αφορμή την ετήσια έκθεση του Συνδέσμου για την αγορά του 2011.

Στη σχετική έκθεση της EDMA, σημειώνεται πως η οικονομική κρίση στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου επηρέασε την ανάπτυξη όλης της αγοράς, που κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα (αύξηση μόλις 0,9% το 2011 έναντι του 2010), αντί ρυθμών ανάπτυξης 2-4% την προηγούμενη πενταετία.

Για το 2012, όμως, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες και προβλέπουν μείωση της αγοράς στην Ευρώπη 2-3%, με τις χώρες της Ν. Ευρώπης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία) να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις πληρωμών και μειωμένες αποζημιώσεις.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΠ επισήμανε ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών το 2011, επεκτάθηκαν το 2012 και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας, λόγω των υπέρμετρων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς όλους τους παρόχους Υγείας, με αποτέλεσμα τεράστιες ελλείψεις αγαθών Υγείας. Οι Έλληνες ως ασφαλιζόμενοι είναι σχεδόν βέβαιο ότι στερούνται πλέον νέων τεχνολογιών αιχμής στη διαγνωστική Ιατρική, που θα βοηθούσαν τόσο στην πρόληψη ασθενειών όσο και στη συντόμευση ημερών νοσηλείας, αλλά και ως φορολογούμενοι, βλέπουν να κατασπαταλώνται οι περιορισμένοι πόροι Υγείας. Από την πλευρά του ο Jürgen Schulze, Πρόεδρος της EDMA, πρόσθεσε ότι: «Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε αυτή η πτωτική τάση της αγοράς να μην επηρεάσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στην ορθή διάγνωση και τη λήψη της απαραίτητης και ενδεδειγμένης θεραπείας».

Τέλος, η Έκθεση αναδεικνύει τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές χώρες (Ε.Ε. και EFTA - Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών) αναφορικά με τα ατομικά προγράμματα Υγείας αλλά και τη διαδικασία αποζημίωσης, που αντανακλάται στις ετήσιες δαπάνες για τα προϊόντα IVD που κυμαίνονται από €3,6 στη Ρουμανία μέχρι €43,5 στην Ελβετία, ενώ στην Ελλάδα είναι €22,1 κατ' άτομο. Ο μέσος όρος ανέρχεται στα €21,1 κατ' άτομο σε σύγκριση με τις συνολικές ετήσιες δαπάνες Υγείας ύψους €2.640 κατ' άτομο.