ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΕΑ: Παράταση στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΕΤΕΑ: Παράταση στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), περιγράφει αναλυτικά, σε εξαιρετικά επείγον έγγραφό της, την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 2 Ιουνίου.

Τονίζεται ότι για να γίνονται δεκτές στο εξής οι αιτήσεις υπαγωγής στους όρους της νέας ρύθμισης, πρέπει να καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από την 1η Απριλίου 2015 και εφεξής.

Η καταβολή των μισθολογικών περιόδων για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2015, πιστοποιείται δια της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του ΙΚΑ.

Επίσης, σημειώνεται ότι μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1/4/15, οφειλές δηλαδή μισθολογικών περιόδων έως 28/2/15.