ΕΛΛΑΔΑ

Προσλαμβάνονται αναπληρωτές καθηγητές

Προσλαμβάνονται αναπληρωτές καθηγητές

Την πρόσληψη 61 αναπληρωτών καθηγητών φυσικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για το έτος 2011-2012.

Οι προσλήψεις αφορούν καθηγητές που θα τοποθετηθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.