ΚΥΠΡΟΣ

Παράβαση από την Τρ. Κύπρου διαπιστώνει η Κεφαλαιαγορά

Παράβαση από την Τρ. Κύπρου διαπιστώνει η Κεφαλαιαγορά

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει για την Τράπεζα Κύπρου, αποφάσισε ότι υπήρξε παράβαση συγκεκριμένου άρθρου, που αφορά τη μη δημοσιοποίηση εμπιστευτικής πληροφορίας, σε σχέση με τις κεφαλαιακές της ανάγκες.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει πως στο πλαίσιο της διερεύνησης έχει καλέσει σε παραστάσεις όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους της Τράπεζας Κύπρου, που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη συνεδρία τον Ιούνιο του 2012.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει παραβεί το άρθρο του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς νόμου, επειδή δεν προέβη σε δημοσιοποίηση το ταχύτερο δυνατόν, ήτοι στις 15.06.2012, «εμπιστευτικής πληροφορίας».

Σύμφωνα με τον νόμο, οι εκδότες χρηματοοικονομικών μέσων, μεταξύ άλλων οφείλουν να δημοσιοποιούν το ταχύτερο δυνατόν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους αφορούν άμεσα και να βεβαιούνται ότι αυτές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο, νοουμένου ότι οι εκδότες διατηρούν διαδικτυακό χώρο, για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, αφού έλαβε υπόψη ότι στις 14.06.2012, ημερομηνία κατά την οποία συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, υπήρχε η «εμπιστευτική πληροφορία» ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, αυξήθηκαν από €200 εκ. περίπου σε €400 εκ. περίπου, με το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης λόγω ενδεχόμενων επιπρόσθετων προβλέψεων.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι, σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση από νομικό πρόσωπο, μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και στους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές, αξιωματούχους ή τους διαχειριστές επενδύσεων, εκτός εάν αποδείξουν ότι η παράβαση δεν οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

Συνεπεία τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει τους Διοικητικούς Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρία της 14ης Ιουνίου 2012 σε παραστάσεις, στα πλαίσια εξέτασης του ενδεχομένου επιβολής διοικητικού προστίμου σε αυτούς.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι προτίθεται να κλητεύσει τους: Θεόδωρο Αριστοδήμου, Πρόεδρο, Ανδρέα Αρτέμη, Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Ηλιάδη, Εκτελεστικό Σύμβουλο, Γιάννη Πεχλιβανίδη, Εκτελεστικό Σύμβουλο, Γιάννη Κυπρή, Εκτελεστικό Σύμβουλο, Βασίλη Ρολόγη, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Κώστα Σεβέρη, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Ευδόκιμο Ξενοφώντος, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Άννα Διογένους, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Γεώργιο Μ. Γεωργιάδη, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Χρίστο Μουσκή, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Μάνθο Μαυρομμάτη, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Κώστα Χατζήπαπα, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Νικόλαο Τσάκο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Σταύρο Ι. Κωνσταντινίδη, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Ειρήνη Καραμάνου, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, Ηλία Νεοκλέους, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο.

ΠΗΓΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το 81% των μετοχών Τράπεζας Κύπρου κατέχουν οι νέοι μέτοχοι

Τράπεζα Κύπρου: Στις 900 οι συμμετοχές στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου

Τράπεζα Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση