ΚΥΠΡΟΣ

Ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση η πράξη Χριστόφια

Ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση η πράξη Χριστόφια

Ποινικό αδίκημα που μπορεί να επιφέρει μέχρι και ποινή φυλάκισης ενός έτους, συνιστά, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ερευνητικών επιτροπών, η όποια μη συμμόρφωση μαρτύρων στις οδηγίες της ερευνητικής επιτροπής.

Η απόφαση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, να μην συμμορφωθεί με τις προσταγές της ερευνητικής επιτροπής και να αποχωρήσει από τη διαδικασία, εμπίπτει, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, σε συγκεκριμένες πρόνοιες του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, και ο εφόσον ο Πρόεδρος της Επιτροπής απευθυνθεί στο Γενικό Εισαγγελέα, ο δεύτερος, κατόπιν διερεύνησης, δικαιούται να κινήσει ποινικές διαδικασίες.

Σύμφωνα στο άρθρο 7Α του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, (αδικήματα και ποινές),

"7Α.-(1) Κάθε ένας που-

(α) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία της Επιτροπής που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού•

(β) παρεμποδίζει ή προσπαθεί να παρεμποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιον ή εξεταστεί από την Επιτροπή•

(γ) μέσα στο οίκημα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Επιτροπής δείχνει έλλειψη σεβασμού προς ή σε σχέση με τις εργασίες της Επιτροπής,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο τις ποινές.

(2) Σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων στο εδάφιο (1) ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει έκθεση των γεγονότων στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τα περαιτέρω."

Επίσης η ίδια η επιτροπή μπορεί επίσης να επιβάλει και χρηματικό πρόστιμο για μη συμμόρφωση.

Οι πράξεις του κυρίου Χριστόφια εμπίπτουν στις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας, καθώς, όπως μας ανέφεραν νομικοί κύκλοι επέδειξε έλλειψη συμμόρφωσης προς τις οδηγίες της επιτροπής και έλλειψη σεβασμού με τις αναφορές του περί προσπάθειας της επιτροπής να εκμαιεύσει από άλλους μάρτυρες, αναφορές οι οποίες τον ενοχοποιούν.

Με βάση τη διαδικασία, εφόσον η έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής σταλεί στη Νομική Υπηρεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας θα τη μελετήσει για να αποφανθεί κατά πόσον θα κινηθεί ποινκή διαδικασία εναντίον του κ. Χριστόφια.

ΣΕ ΛΙΓΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Επιτροπή για την Οικονομία θα ανακοινώσει στη 1:30 μμ την ενδιάμεση της απόφαση για το θέμα της αποχώρησης του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια από τη συνεδρία της Επιτροπής ενώπιον της οποίας κλήθηκε σήμερα να παρουσιαστεί και να καταθέσει.

Η Επιτροπή είχε νωρίτερα διακόψει τη διαδικασία μετά τη θέση του τέως Προέδρου να καταθέσει την εναρκτήρια του δήλωση και να απαντήσει στις ερωτήσεις της επιτροπής γραπτώς, η οποία και απορρίφθηκε από την Επιτροπή.

ΠΗΓΗ ΣΙΓΜΑ