ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πώληση του ΥΓΕΙΑ

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πώληση του ΥΓΕΙΑ

Αγωγή κατέθεσε ο Όμιλος Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών, βασικός μέτοχος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ζητώντας τον τερματισμό της επιχειρούμενης πώλησης του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ στο διεθνές fund CVC CAPITAL PARTNERS.

Η αγωγή κατά των διοικήσεων του νοσοκομείου Υγεία, του Ομίλου MIG και της Τράπεζας Πειραιώς κατατέθηκε την Παρασκευή (08/06/2018).

Σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης του Ιατρικού Κέντρου, παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ από έτους και πλέον, «σκοπίμως παραπλανήθηκε, κατά τρόπο αδιαφανή» με στόχο τον αποκλεισμό του από αυτήν τη διαδικασία.

Μολονότι ο Όμιλος Αποστολόπουλου εξασφάλισε μέσω δημόσιας προσφοράς ποσοστό 5,18% των μετοχών του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και κατέστησε σαφές το ενδιαφέρον του για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού μέσω επιστολών που απηύθυνε στις διοικήσεις του ΥΓΕΙΑ, της MIG και της Τράπεζας Πειραιώς, ουδέποτε έλαβε ουσιαστικές απαντήσεις επί των προτάσεών του και αντ’ αυτού ξεκίνησαν διαδικασίες για την πώληση των μεριδίων της MIG και της Τράπεζας Πειραιώς, στον όμιλο CVC CAPITAL PARTNERS.

Σύμφωνα με τα ίδια ανώτατα στελέχη του Ομίλου Αποστολόπουλου, ήδη από τις 6 Μαρτίου 2018 αλλά και στη συνέχεια, εστάλησαν επιστολές προς τους βασικούς μετόχους του ΥΓΕΙΑ, με τις οποίες καθίστατο σαφές το ενδιαφέρον του Ομίλου Αποστολόπουλου να αποκτήσει, από κοινού με τον στρατηγικό του εταίρο, την εταιρεία «Ασκληπιός», πλειοψηφικό μερίδιο στο ΥΓΕΙΑ.

Απάντηση επί της πρότασης αυτής ουδέποτε υπήρξε ενώ αντίθετα εμφανίζονται σε προχωρημένο επίπεδο οι συζητήσεις με την CVC CAPITAL PARTNERS και υπάρχουν πληροφορίες ότι εκπονείται έκθεση ελέγχου και αποτίμησης "due diligence" στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της σχετικής συμφωνίας με τον συγκεκριμένο Όμιλο. Αντίστοιχη πρόταση παροχής πληροφοριών δεν είχε γίνει δεκτή για τον Όμιλο Αποστολόπουλου, πρόσθεσαν.

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών αλλά και επειδή ο Όμιλος Αποστολόπουλου «παραπλανήθηκε δολίως και επί μακρόν με τρόπο αδιαφανή», προσέφυγε τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσοι και στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας την ύπαρξη διαφάνειας στις διαδικασίες εκποίησης του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, αντίστοιχες εκείνων που υφίστανται στην πώληση του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», η πώληση του οποίου έχει ανατεθεί στον διεθνούς κύρους ελεγκτικό οίκο PwC.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)