ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο Όμιλος Υγεία το 2017

Καθαρά κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο Όμιλος Υγεία το 2017

Ανοδική πορεία κατέγραψε για μία ακόμα χρονιά ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, ο οποίος ανακοίνωσε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2017.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2017 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασε οριακή αύξηση και ανήλθε στα 206 εκατ. ευρώ έναντι 205,9 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 10% και ανήλθαν στα 33,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 30,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε 19 εκατ. έναντι κερδών 15,4 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν καθαρά κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι κερδών 4,2 εκατ. το 2016.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της MARFIN INVESTEMENT GROUP, Αθανάσιος Παπανικολάου, δήλωσε: «Τα φετινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανοδική πορεία του Όμιλου ΥΓΕΙΑ και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά των ιατρών, του προσωπικού και της Διοίκησης του Ομίλου. Είμαστε σίγουροι ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσει να αποτελεί τον ηγέτη της ιδιωτικής Υγείας στη χώρα μας και για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ανδρέας Καρταπάνης, τόνισε: «Στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον με την προσδοκία συνέχισης της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να επιδεικνύει ανοδικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο. Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ παραμένουμε προσηλωμένοι στο βασικούς μας στόχους για την έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και την άμεση εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων, που θα εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή πορεία στοχεύοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε έναντι όλων των συμμετόχων μας, πως παρά τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει ολόκληρη η χώρα, όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε με υπευθυνότητα τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς πιστεύουμε ότι η εν γένει ισχυροποίηση του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία. Σταθερή προτεραιότητά μας παραμένει, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να είναι εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, έχοντας ως δέσμευση τη μακροχρόνια ανάπτυξη και τη διατήρηση της υψηλής θέσης αναγνωρισιμότητας που κατέχει ο Όμιλος διεθνώς, καθώς και η ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων».