ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το «ΥΓΕΙΑ» αξιολογήθηκε ως Sustainable Company 2017

Το «ΥΓΕΙΑ» αξιολογήθηκε ως Sustainable Company 2017

Στις 21 πρωτοπόρες εταιρείες που αξιολογήθηκαν στην πρώτη έκδοση του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης - Sustainability Performance Directory, του Quality Net Foundation στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνεται το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «ΥΓΕΙΑ».

Το Sustainability Performance Directory είναι επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου Γερμανικού Κώδικα και αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες προσεγγίζουν τα θέματα βιωσιμότητας, τις διαδικασίες και τις πολιτικές που εφαρμόζουν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης στον ευχαριστήριο λόγο κατά την τελετή βράβευσης δήλωσε: «Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ μετουσιώνει πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό όλων των νοσοκομείων και εταιρειών του, καθώς πιστεύουμε ότι η εν γένει ανάπτυξη του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία. Με πλήρη συναίσθηση του «ευαίσθητου» κλάδου που δραστηριοποιούμαστε, έχουμε δεσμευτεί έναντι όλων των συμμετόχων μας, πως παρά τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει ολόκληρη η χώρα, όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε με υπευθυνότητα τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων