ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρώνουν φόρο και όσοι δεν έχουν εισοδήματα!

Πληρώνουν φόρο και όσοι δεν έχουν εισοδήματα!

Πως τα νέα αυξημένα μέχρι και 100% τεκμήρια καταργούν το αφορολόγητο - Αναλυτικοί πίνακες

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση προβλέπει πολύ αυξημένα, έως και 100% σε κάποιες περιπτώσεις, τεκμήρια διαβίωσης. Με βάση αυτά τα νέα τεκμήρια η εφορία αναμένεται να υπολογίσει το 2012 το εισόδημα που πρέπει να δηλωθεί.

Τα τεκμήρια διαβίωσης σε συνδυασμό με το νέο μειωμένο αφορολόγητο αναμένεται να οδηγήσει στα ταμεία της εφορίας πάνω από 3.000.000 φορολογούμενους οι οποίοι μέχρι και σήμερα δεν ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο!

Για παράδειγμα έγγαμος φορολογούμενος με κύρια κατοικία 100 τ.μ. και με αυτοκίνητο 1.600 κυβικών, για την εφορία έχει τουλάχιστον ελάχιστο εισόδημα 15.900 ευρώ (δηλαδή 5.000 ευρώ ελάχιστα έξοδα διαβίωσης για την οικογένεια και 4.500 ευρώ για την κατοικία συν 6.400 ευρώ για το αυτοκίνητο).

Ο ελάχιστος φόρος που θα του υπολογιστεί είναι 1.402 ευρώ.

Τα νέα τεκμήρια

Συγκεκριμένα, τα νέα τεκμήρια διαβίωσης είναι:

- Το τεκμήριο με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, ως εξής:

Για τα ογδόντα πρώτα τετραγωνικά κύριων χώρων της κατοικίας, το τεκμήριο ισούται με σαράντα ευρώ το τετραγωνικό, από ογδόντα ένα μέχρι και εκατόν είκοσι τετραγωνικά κύριων χώρων, ισούται με εξήντα πέντε ευρώ το τετραγωνικό , από εκατόν είκοσι ένα μέχρι και διακόσια τετραγωνικά, ισούται με εκατόν δέκα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για διακόσια ένα έως τριακόσια τετραγωνικά με διακόσια ευρώ το τετραγωνικό και για πλέον των τριακοσίων τετραγωνικών με τετρακόσια ευρώ το τετραγωνικό.

Για τον υπολογισμό του τεκμηρίου διαβίωσης των βοηθητικών χώρων θα υπολογίζεται ποσό σαράντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Πίνακας 1: Τεκμαρτό Εισόδημα για Σπίτια: Σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.799 ευρώ/τ.μ.

tekmiria1

Πίνακας 2: Τεκμαρτό Εισόδημα για Σπίτια: Σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ/τ.μ. έως 4.999 ευρώ/ τ.μ.

tekmiria2

Πίνακας 3: Σε περιοχές με τιμές ζώνης άνω των 5.000 ευρώ/ τ.μ.

tekmiria3

- Το τεκμήριο διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής:

* για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ.

* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες κυβικά εκατοστά.

* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες κυβικά εκατοστά.

* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια ευρώ ανά εκατό κυβικά εκατοστά.

Πίνακας 4: Τεκμαρτό Εισόδημα για Επιβατικά Αυτοκίνητα

tekmiria4- Για τον υπολογισμό των τεκμηρίων των σκαφών αναψυχής ισχύουν τα εξής:

* για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε μέτρα, το τεκμήριο θα είναι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ.

* για σκάφη πάνω από πέντε μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ το μέτρο.

* για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά μέτρα, το τεκμαρτό εισόδημα είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ, πάνω από επτά και μέχρι δέκα μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα και μέχρι δώδεκα μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα και μέχρι δεκαπέντε μέτρα προστίθενται δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε και μέχρι δεκαοκτώ μέτρα προστίθενται είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ και μέχρι είκοσι δύο μέτρα τριάντα χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Το τεκμήριο διαβίωσης για τις πισίνες διαμορφώνεται ως εξής: εκατόν εξήντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα εξήντα τετραγωνικά μέτρα και τριακόσια είκοσι ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα τετραγωνικών μέτρων.

Διαβάστε ακόμη:

Η «εντεκάδα» των φόρων για το 2012

1. Μείωση του αφορολόγητου ορίου από τα 8.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση της φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα και την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς.

2. Περικοπές στις εκπτώσεις για τις αφορολόγητες δαπάνες.

3. Νέα τεκμήρια αυξημένα έως και 100%.

4. Πληρωμή της εισφοράς αλληλεγγύης.

5. Καταβολή του αυξημένου τέλους επιτηδεύματος.

6. Ειδικό τέλος ακινήτων.

7. Ειδικές εισφορές στα τεκμήρια διαβίωσης.

8. Καταβολή του ΕΤΑΚ για το 2009, καθώς και του ΦΑΠ του 2010 και του 2011.

9. Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα.

10. Εξομοίωση του πετρελαίου κίνησης με αυτό της θέρμανσης.

11. Νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.