ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα σε 40 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Πρόστιμα σε 40 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Πρόστιμα συνολικού ύψους 654.500 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε 40 επιχειρήσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών».

Η επιβολή των προστίμων ήρθε ως συνέχεια της διερεύνησης καταγγελιών και αυτεπάγγελτους ελέγχους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994.

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβλήθηκαν για χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων, παράβαση των διατάξεων για τις συμβάσεις από απόσταση κ.ά.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξέδωσε το 2011 συνολικά 211 πράξεις επιβολής προστίμων, συνολικού ύψους 5.390.500 ευρώ, έναντι 171 πράξεων το 2010, όταν ουδέποτε στο παρελθόν οι πράξεις επιβολής προστίμων είχαν υπερβεί διψήφιο αριθμό.