ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την παράταση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ζητούν οι φοροτεχνικοί

Την παράταση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ζητούν οι φοροτεχνικοί
INTIME

Αίτημα για τρίμηνη παράταση των προθεσμιών σχετικά με την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών απηύθυνε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Να σημειωθεί πως η 31η Μαρτίου 2021 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, που αναλαμβάνει την επίλυση διαφοράς από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία, για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Οι θεσμοί ήταν εξαρχής αντίθετοι στη λειτουργεία της Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, καθώς θεωρούν πως το ίδιο έργο επιτελείται ήδη από τη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών της ΑΑΔΕ. Ωστόσο, οι φοροτεχνικοί θεωρούν πως ο ad hoc θεσμός της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, είναι ευνοϊκός και θέλουν να παραταθεί.

Η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει τα εξής:

«Προς

 • Τον Υπουργό Οικονομικών
  κ. Χρήστο Σταϊκούρα
 • Tον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
  κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
 • Τον Υφυπουργό Οικονομικών
  κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
 • Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
  κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 178

Θέμα: Αίτημα για παράταση των προθεσμιών σχετικά με την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Η 31η Μαρτίου 2021 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για επίλυση διαφοράς από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία, για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Σ.τ.Ε. και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αλλά και για την υποβολή αιτήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 29 του άρθ. 66 Ν. 4646/2019 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με ισχύ αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του με το άρθρο 31 παρ.2 Ν.4701/2020, ΦΕΚ Α’ 128) και της παρ. 44 του άρθ. 66 του Ν.4646/2019 (παύση βάρους οφειλών αλληλεγγύως και προσωπικά ευθυνόμενων προσώπων).

Για την υποβολή της αίτησης ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών απαιτείται πλήθος δικαιολογητικών:

α) οι εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις της Φορολογικής Αρχής και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου,

β) τυχόν ασκηθείσα κατά αυτών ενδικοφανής προσφυγή, με την τυχόν απόφαση που εκδόθηκε επ' αυτής ή τυχόν στοιχεία περί της σιωπηρής απόρριψής της,

γ) όλα τα δικόγραφα των προηγούμενων σταδίων της υπόθεσης,

δ) τυχόν δικαστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί έως τη στιγμή εκείνη στο πλαίσιο της οικείας διαφοράς,

ε) στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου του εκκρεμούντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου,

στ) βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, όπου αναγράφεται η ηλεκτρονική της διεύθυνση και βεβαιώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί, που πρέπει να φέρει ημερομηνία έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης.

Δεδομένων και των έκτακτων συνθηκών και μέτρων που επικρατούν στη Χώρα λόγω της πανδημίας, της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων αλλά και του μεγάλου πλήθους φορολογικών-εργατικών-ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων των οποίων οι προθεσμίες λήγουν στο τέλος του τρέχοντος μήνα - τριμήνου, θεωρούμε απαραίτητη τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των εν λόγω περιπτώσεων μέχρι την 30/06/2021».