ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα «υδατολισθήματα» του Υπουργείου Υποδομών, ο διαγωνισμός για την Αττική Οδό και το νομισματοκοπείο

Τα «υδατολισθήματα» του Υπουργείου Υποδομών, ο διαγωνισμός για την Αττική Οδό και το νομισματοκοπείο

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

«Υδατολισθήματα»

Η στήλη πληροφορήθηκε ένα ολίσθημα του Υπουργείου Υποδομών, επικεφαλής του οποίου είναι ως γνωστόν ο Κωνσταντίνος (Αχ) Καραμανλής. Η υπόθεση αφορά στην ΕΥΔΑΠ και στην φερόμενη απόφαση του Υπουργείου Υποδομών να μην επιτρέψει στην δημόσια επιχείρηση ύδρευσης να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για έργο, το οποίο ήδη σήμερα διεκπεραιώνει. Χθες, Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, ήταν η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επιλογή Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος (ΕΥΣ) για την κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής πρωτευούσης, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.» Με απλά λόγια, πρόκειται για τη λειτουργία και συντήρηση του καναλιού που ξεκινάει από τον Μόρνο και υδροδοτεί την περιοχή της Αθήνας. Σήμερα η σύμβαση αυτή εκτελείται αποτελεσματικά από την ΕΥΔΑΠ και αυτό θα συμβαίνει και μέχρι τη λήξη της το 2023. Μετά θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την υπογραφή νέας σύμβασης. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μάθαμε, η ΕΥΔΑΠ είχε εκδηλώσει το ζωηρό ενδιαφέρον να συμμετάσχει στον διαγωνισμό αυτό και μάλιστα έχει ζητήσει σχετική νομοθετική παρέμβαση προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, άγνωστο για ποιόν λόγο, κάποιοι στο Υπουργείου Υποδομών αποφάσισαν ότι η σχετική τροποποίηση του καταστατικού νόμου της εταιρείας ύδατος δεν επείγει . Έτσι, καθώς τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου δεν έγινε έως και την προθεσμία υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ΕΥΔΑΠ δεν συμμετέχει στην πρώτη φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ του ΕΥΣ. Το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιον λόγο και με ποια σκοπιμότητα κάποιοι θέλουν να αποκλεισθεί ένας δυνητικός υποψήφιος από έναν ανοικτό διαγωνισμό που υποτίθεται ότι γίνεται με όρους ελεύθερης οικονομίας και ανταγωνισμού; Υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι που φοβούνται ότι η ΕΥΔΑΠ μπορεί λόγω εμπειρίας ή τεχνικής επάρκειας να κτυπήσει το έργο αποκλείοντάς τους; Μα γι’ αυτό δεν γίνονται σε όλον τον κόσμο διαγωνισμοί; Ήτοι για να πάρει το έργο ο καλύτερος, στην πιο συμφέρουσα τιμή. Ερωτήματα θέτουμε και θα επανέλθουμε.

Οι δύο φάσεις για την Αττική Οδό

Η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού που προκήρυξε χθες το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) είναι αρκετά σύνθετη. Εάν θέλει κάποιος να τη σχηματοποιήσει η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Ο διαγωνισμός θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα εκφράσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τον φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο οποίος θα περιλαμβάνει την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. Κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει εάν ένας ενδιαφερόμενος, που έχει υποβάλει φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Μετά τη λήψη της απόφασης αυτής, το Ταμείο θα ενημερώσει γραπτώς τους προεπιλεγέντες και μη επενδυτές. Για τη συμμετοχή τους στη δεύτερη φάση, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας. Αφού το κάνουν θα λάβουν την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών και τα κριτήρια επιλογής του προτιμητέου επενδυτή. Παράλληλα, θα δοθεί στους προεπιλεγέντες επενδυτές πρόσβαση στο virtual data room, η δυνατότητα υποβολής σχολίων επί του σχεδίου σύμβασης παραχώρησης, και κυρίως η δυνατότητα να υποβάλλουν δεσμευτική προσφορά. Πρέπει να σημειωθεί πως η πλήρωση του κριτηρίου τεχνικής ικανότητας θα εξετασθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, κατά την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών των προεπιλεγέντων επενδυτών. Τέλος, η σύμβαση παραχώρησης θα υπογραφεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του προτιμητέου επενδυτή μέσω μιας εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και θα περιβληθεί τη μορφή ανώνυμης εταιρίας με έδρα στην Ελλάδα.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ»

Κινητικότητα μαθαίνουμε πως καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα εκ μέρους της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να επιταχυνθεί ο βηματισμός για την κατάρτιση της έκθεσης εκτίμησης εθνικού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (National Risk Assessment). Η εν λόγω έκθεση εκπονείται από ομάδα εξειδικευμένων στελεχών των αρμόδιων φορέων του δημοσίου τομέα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα, και θα εγκριθεί από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής. Πλέον συγκροτούνται οι ομάδες εργασίας για να καταρτίσουν την έκθεση, κάτι που γίνεται με πολύμηνη καθυστέρηση. «Κάλλιο αργά παρά ποτέ»…

Κόβοντας χρήμα

Στην κοπή 60.500.000 κερμάτων του ευρώ θα προχωρήσει η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα στο επόμενο διάστημα. Με απόφαση του Γιάννη Στουρνάρα και του Θόδωρου Σκυλακάκη εγκρίθηκε η κοπή και η κυκλοφορία 60.500.000 τεμαχίων μεταλλικών κερμάτων, συνολικής ονομαστικής αξίας 5,92 εκατ. ευρώ. Τα κέρματα αυτά αφενός θα καλύψουν τις συναλλακτικές ανάγκες του 2022, αφετέρου θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία αποθέματος, Συνολικά θα κοπούν 1.500.000 κέρματα των 2 ευρώ, 6.000.000 κέρματα των 20 λεπτών, 24.000.000 κέρματα των 5 λεπτών, 23.000.000 κέρματα των 2 λεπτών και 6.000.000 κέρματα του 1 λεπτού. Το κόψιμο αυτού του χρήματος θα κοστίσει συνολικά 3,38 εκατ. ευρώ (έξοδα κοπής, τύπωσης και κυκλοφορίας). Ωστόσο, όποιος υποθέσει πως το ποσό του χρήματος που θα κοπεί και το κόστος κοπής είναι σχετιζόμενα μεγέθη, απλά κάνει λάθος.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Ροή Ειδήσεων