ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 16,5% στο δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Αύξηση 16,5% στο δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία
INTIME

Ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία το Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 16,5% έναντι αύξησης 29,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020.

Ο γενικός δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 2,4% έναντι αύξησης 5,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021.

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 - Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 35,1% έναντι αύξησης 13,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού κατά 16,5%, τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

  • Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 19,5%
  • Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 15,6%.