ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο ένα τρίτο η παραγωγή της βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών

ΕΛΣΤΑΤ: Στο ένα τρίτο η παραγωγή της βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών

Σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 67,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005, υποχώρησε το 2012 ο όγκος της παραγωγής του κλάδου παραγωγής τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών από μη μεταλλικά ορυκτά.

Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 32,5 μονάδες.

Ωστόσο, η διεύρυνση των εξαγωγών τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών από μη μεταλλικά ορυκτά περιόρισε σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2011 τη διαρκή, κατά τα τελευταία χρόνια, παραγωγική συρρίκνωση της ελληνικής βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών, η παραγωγή της οποίας είχε μειωθεί το 2011 κατά 36,2%, έναντι πτώσης 14,2% το 2010, 24,2% το 2009, 6,5% το 2008 και 6,1% το 2007.

Η συρρίκνωση του όγκου της παραγωγής του κλάδου το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 ανήλθε σε 17,5%, έναντι 4,5% του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής. Η πτώση της παραγωγής του, μολονότι είναι πολλαπλάσια αυτής της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής της χώρας, λόγω της συνεχιζόμενης καθίζησης της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας, δεν παύει να είναι κατά 50% μικρότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο του 2011.

Επίσης, καταγράφηκε πτώση του κύκλου εργασιών του το τελευταίο δωδεκάμηνο με διαθέσιμα στοιχεία, χαμηλότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ο κλάδος την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 παρουσίασε, όπως προαναφέρθηκε, μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά 17,5%. Η πτώση είναι σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο του 2011 (-34,8%), λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών.

Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012, στο διάστημα αυτό αυξήθηκε η παραγωγή των οπτόλιθων κλίνκερ/ημιυαλοποιημένων σκωριών κατά 20,3%. Συγχρόνως, όμως, μειώθηκε η παραγωγή του τσιμέντου κατά 17,1%, του έτοιμου σκυροδέματος κατά 41,3%, των πλακών από μάρμαρα και γρανίτη κατά 8,6%, των μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων και παρόμοιων ειδών κατά 47,2% και των κεραμιδιών για στέγες και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών κατά 37,3%. Επίσης, μειώθηκε κατά 2,2% η παραγωγή επεξεργασμένων προϊόντων μαρμάρου, εκτός των πλακών, ενώ μηδενίστηκε η παραγωγή κεραμικών πλακιδίων.

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε καθοδικά τους δέκα από τους έντεκα πρώτους μήνες του 2012. Η εξέλιξη του όγκου παραγωγής του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -50,0% τον Ιανουάριο (-11,6% τον ίδιο μήνα του 2011), -46,9% τον Φεβρουάριο (-32,0%), -17,6% τον Μάρτιο (-38,7%), -8,1% τον Απρίλιο (-42,3%), -2,3% τον Μάιο (-40,5%), -6,0% τον Ιούνιο (-40,4%), -16,3% τον Ιούλιο (-30,5%), +7,6% τον Αύγουστο (-45,3%), -8,0% τον Σεπτέμβριο (-14,1%), -18,8% τον Οκτώβριο (-36,8%) και -3,7% τον Νοέμβριο (-43,2%).

Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδά του τους εννιά από τους δέκα πρώτους μήνες του 2012, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στατιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -43,1% τον Ιανουάριο (-21,6% τον ίδιο μήνα του 2011), -43,9% τον Φεβρουάριο (-30,6%), -27,5% τον Μάρτιο (-36,1%), -15,8% τον Απρίλιο (-37,1%), -13,5% τον Μάιο (-31,9%), -22,8% τον Ιούνιο (-36,2%), -11,9% τον Ιούλιο (-31,2%), -6,9% τον Αύγουστο (-40,1%), -16,4% τον Σεπτέμβριο (-9,0%) και +0,8% τον Οκτώβριο (-45,9%).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011- Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 25,0% (2011/2010: -30,9%). Προφανώς, οι αυξημένες εξαγωγές επιτεύχθηκαν με σημαντική παροχή εκπτώσεων επί των τιμών.

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011- Οκτωβρίου 2012 ήταν κατά 60,8% χαμηλότερα από τα έσοδα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 39,2 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Ακόμη, από το τρίτο τρίμηνο του 2011 έως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών μειώθηκαν κατά 3.610. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 23.907 άτομα στα 20.297 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 15,1%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2009, η απασχόληση στον κλάδο ήταν μειωμένη κατά 39,3%, καθώς στην τριετία που μεσολάβησε χάθηκαν 13.126 θέσεις εργασίας.

Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το έτος αυτό, στο 10,3% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Ακόμη, το 2005 ο κύκλος εργασιών του κλάδου αντιστοιχούσε, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 6,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Πηγη ΑΠΕ