ΥΠΕΚΑ: Πρόστιμα 711.990 ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις

ΥΠΕΚΑ: Πρόστιμα 711.990 ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 711.900 ευρώ σε εννέα επιχειρηματικές μονάδες υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μωυσής Κουρουζίδης, ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, ιατρικών, αστικών και άλλων αποβλήτων και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, το υπουργείο προετοιμάζει σχέδιο νόμου για την ελεγκτική λειτουργία συνολικά, υπό τον συντονισμό του Μωυσή Κουρουζίδη. Το σχέδιο νόμου στοχεύει να οδηγήσει σε περαιτέρω αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και απεμπλοκής τους από υποκειμενισμούς οποιουδήποτε είδους, καθώς οι διαδικασίες αυτές οφείλουν να είναι σαφείς, επιστημονικά και νομικά αξιόπιστες, διαφανείς και ενιαίες για όλους τους ελεγχόμενους και όλες τις υπηρεσίες ελέγχου.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων, μεταβιβάστηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Σταύρο Καλαφάτη στον κ. Κουρουζίδη οι αρμοδιότητες για τις «Αποφάσεις επιβολής προστίμου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)».

Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΚΑ, η μεταβίβαση της αρμοδιότητας αυτής, από το επίπεδο της κεντρικής πολιτικής ευθύνης του υπουργείου στο επίπεδο της ειδικής γραμματείας που διενεργεί τους ελέγχους, επιδιώκει την απεμπλοκή της διαδικασίας αυτής από οποιαδήποτε πολιτική συσχέτιση, αφού πρόκειται για ένα καθαρά υπηρεσιακό θέμα.

Τέλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο υπουργός διασφαλίζει την αξιοπιστία των διαδικασιών αυτών, ενημερώνεται για κάθε μία από τις υποθέσεις αυτές, αλλά ο τεχνικός έλεγχος, η επιθεώρηση και η αυτοψία, αρχίζει και τελειώνει εντός της θεσμικά υπεύθυνης για τους ελέγχους αυτούς Ειδικής Γραμματείας.