ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Hellastat: Ανθεκτικός στην ύφεση ο κλάδος εμπορίου κρέατος

Hellastat: Ανθεκτικός στην ύφεση ο κλάδος εμπορίου κρέατος

Σημάδια ήπιας ανάπτυξης έδειξε το 2011 η αγορά κρέατος καθώς ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της οικονομικής ύφεσης έχει προσανατολίσει το καταναλωτικό κοινό στην αγορά των βασικών κυρίως ειδών διατροφής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat, σε αντίθεση με τους περισσότερους κλάδους στον τομέα των τροφίμων, η πλειοψηφία των εταιρειών του κλάδου της επεξεργασίας και χονδρικού εμπορίου κρέατος ενίσχυσαν τα έσοδά τους σε σχέση με το 2010. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης επέδειξαν μεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων έναντι των χονδρεμπορικών και εισαγωγικών εταιρειών (+9%, έναντι +3,9% αντίστοιχα).

Βασικό πρόβλημα του κλάδου αποτελεί, σύμφωνα με τη Hellastat, ο υψηλός βαθμός εξάρτησης από εισαγωγές, δεδομένης της περιορισμένης εγχώριας παραγωγής και της διαχρονικά αυξανόμενης ζήτησης. Μάλιστα, ενίοτε εντοπίζονται περιπτώσεις εισαγωγών μη πιστοποιημένων κρεάτων χαμηλότερης ποιότητας (π.χ. από Βουλγαρία). Τέλος, ο τομέας επεξεργασίας κρέατος είναι άμεσα εξαρτώμενος από προμήθειες πρώτων υλών από αγορές του εξωτερικού, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυξημένα έξοδα παραγωγής.

Ο κλάδος δεικνύει αντιστάσεις στην ύφεση λόγω της σημαντικότητας των προϊόντων του για τη σωστή διατροφή. Πυλώνα περαιτέρω θωράκισης όμως θα αποτελέσει, σύμφωνα με τη Hellastat, η ενίσχυση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μέσω ορθολογικών επιδοτήσεων, ενώ πρόσφορο έδαφος συνεχίζει να αποτελεί και η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού, όπου η κατανάλωση είναι αρκετά υψηλότερη.

ΠΗΓΗ ΑΜΝΑ