ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ούτε έναν ούτε δύο αλλά …40 φόρους πληρώνουμε για τα ακίνητα (vid)

Ούτε έναν ούτε δύο αλλά …40 φόρους πληρώνουμε για τα ακίνητα (vid)

Στα όρια του εγκεφαλικού βρίσκονται οι φορολογούμενοι πολίτες αυτού του τόπου, ειδικά αυτή με το υστέρημά τους κατάφεραν να αποκτήσουν ένα σπίτι.

Κάθε ένας από τους ιδιοκτήτες ακινήτων καλείται λίγο έως πολύ να καταβάλει στο Κράτος 40 φόρους, τέλη και λοιπές επιββαρύνσεις! Και όμως, δεν είναι υπερβολή, αλλά η σκληρά πραγματικότητα, αφού τόσοι είναι οι φόροι που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα, εκ των οποίων, οι 20 είναι συνδεδεμένοι με τις αντικειμενικές αξίες...

Για όσους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καρδιά τους και θέλουν να μάθουν τι πληρώνουν, ακολουθούν όλοι οι σχετικοί φόροι:

Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων 10-33 %
2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών) 3,6 %
3. Συμπληρωματικός Φόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων 3 %
4. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 1-4%
5. Τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
6. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 18-45 %
7. Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΤΠΥ 3 %
8. Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΤΑ υπέρ ΤΑΔΚΥ 2 %

Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

9. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %
10. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 8-10 %
11. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί ΦΜΑ
12. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 4-5%
13. Φόρος Διανομής Ακινήτων 2-2,5%
14. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 8-10 %
15. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1.1.2013 20 %
16. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων και τημεταγραφή 7,75‰
17. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

Γ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων

18. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων
Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10 %
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20 %
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %

19. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-20 %
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 10-30 %
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %
Δ. Ετήσιοι - Περιοδικοί φόροι επί της κατοχής ακινήτων
20. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010 2‰-2 % (Φ.πρόσ.) 6‰ (Νομ. πρόσωπα)
21. Ετήσιο Τέλος Ηλεκτρ. Δομημένων Επιφανειών (μέσω ΔΕΗ) για έτη 2011-2012 3-20 ευρώ/τμ
22. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),(κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰ (έως 10πλάσιο στους υπερ χρεωμένους ΟΤΑ)
23. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15 % (πλην απρόσ.)
24. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδ.) γη 5 %, κτίρια 8 %

Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων

25. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού Ελεύθερα από ΟΤΑ
26. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Ελεύθερα από ΟΤΑ
27. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Kwh x Μον.Χρ.€/Kwh
28. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες) Ελεύθερα από ΟΤΑ
29. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση). Από ΟΤΑ- ΔΕΚΟ
30. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83) σε γη έως 60 %, σε χρήμα έως 25 %
31. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 35 ευρώ/δικαίωμα +1‰ επί αντ.αξίας
32. Εισφορά Υπεραξίας -Tέλος Ανάπλασης υπέρ ΔΕΠΟΣ με το Ν.2508/97

Ζ. Φόροι, Τέλη & Εισφορές οικοδ. αδείας - ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ.

33. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας 1 % επί προυπολ.
34. Τέλος οικοδομικών εργασιών Ψήφισμα ΚΗ΄/1947
35. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ Επί προϋπολογισμού
36. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ 90 % επί τεκμ.ημερομ.
37. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδ. υλικών και εργασιών 23 %
38. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου Ελεύθερα από ΟΤΑ
39. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) Ν.4483/65 (άρθρο 8)
40. Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κλπ. Ν. 4014/11

bb1fd94bdb92bc22842b040ecc64a807 L

Οι μισοί φόροι αυξάνονται με τις αντικειμενικές αξίες και είναι οι:

Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα

1. Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 18-45 %

Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία

3. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %
4. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 8-10 %
5. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 8-10 %
6. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 4-5 %
7. Φόρος Διανομής Ακινήτων 2-2,5%
8. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α.
9. Τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (σύνταξη –μεταγρ. συμβολαίων) 6,50+1,25‰
10. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

Γ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (κληρονομιά-γονική παροχή-δωρεά)

11. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων
Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-10%
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20%
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

12. Φόρος Δωρεάς ακινήτων
Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-20%
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 10-30%
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

Δ. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

13. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010 2‰-2% (Φυσ.πρόσ.)6‰ (Νομικά πρόσωπα)
14. Ετήσιο Τέλος Ηλεκτρ. Δομημένων Επιφανειών (μέσω ΔΕΗ) 2011-2012 3-20 ευρώ/τμ
15. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰
16. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%

Ε. Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές

17. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 1‰ επί αντικ. αξίας
18. Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων Βλ. Ν.4014/2011
19. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων κλπ. Βλ. Ν.4014/2011
20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83) σε γη έως 60%,
σε χρήμα έως 25%

Διαβάστε επίσης:

Αυτό είναι το NON PAPER της ΝΔ για τον ενιαίο φόρο ακινήτων

Προς συμφωνία στην κυβέρνηση για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων

Διπλό χαράτσι θα πληρώσουν το 2014 οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Εκ του μηδενός ο φόρος ακινήτων

ΚΟ ΠΑΣΟΚ: Ουσιαστικές αλλαγές στο προσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων

Ρoή Ειδήσεων