Μόνο το 5,2% από τα 16,7 δισ. των προστίμων έχει εισπράξει το ΥΠ.ΟΙΚ.

Μόνο το 5,2% από τα 16,7 δισ. των προστίμων έχει εισπράξει το ΥΠ.ΟΙΚ.

Το τέρας της γραφειοκρατίας λειτουργεί ως τροχοπέδη στη συγκέντρωση εσόδων καθώς στα δικαστήρια λιμνάζουν 125.734 υποθέσεις – Βεβαιώνουν υπέρογκα πρόστιμα που δεν μπορούν να εισπραχθούν.

Οι χειροπέδες, οι επιδρομές των ελεγκτικών μηχανισμών και οι βαριές καμπάνες στους φοροφυγάδες πέφτουν στο κενό αφού από τα 17,6 δισεκατομμύρια ευρώ των προστίμων που έχουν βεβαιωθεί από το ΣΔΟΕ και τους μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών, μόνο τα 913,4 εκατομμύρια ευρώ έχουν μπει στα δημόσια ταμεία.

Το νούμερο είναι ελάχιστο – περίπου στο 5% του συνόλου των προστίμων – αν αναλογιστούμε ότι τα ανείσπρακτα 16,7 δις. ευρώ αποτελούν το 9,5% του ΑΕΠ, ενώ την ίδια ώρα, στα δικαστήρια στοιβάζονται 125.734 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για το 2013 την Πέμπτη 6/02/2014, από το υπουργείο Οικονομικών, από τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων για φορολογικές υποθέσεις θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί 17,6 δισ. ευρώ (επιδικασθέντα ποσά), ωστόσο έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία μόλις 913,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 5,2% του συνόλου.

eforia-1

Πρόκειται για πρόστιμα που αφορούν φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις για τις οποίες ασκήθηκε προσφυγή και επιδικάστηκαν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013. Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών γίνεται αντιληπτό ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εξοντωτικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταβληθούν από τους υπόχρεους.

eforia 2

Τα τεράστια αυτά ποσά καταλήγουν στη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών η οποία έχει «γεμίσει» με 63,8 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

1. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2012 εκκρεμούσαν στις δικαστικές αίθουσες 109.418 φορολογικές υποθέσεις, από τις οποίες 98.353 στο Πρωτοδικείο, 9.811 στο Εφετείο και 1.254 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από τις υποθέσεις αυτές:

• 27.736 αφορούν φορολογικές υποθέσεις άνω των 150.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 607,52 εκατ. ευρώ.

• 1.937 υποθέσεις άνω των 150.000 ευρώ με συνολικό ύψος προστίμων 412,17 εκατ. ευρώ.

• 1.745 υποθέσεις άνω των 300.000 ευρώ με το συνολικό ύψος των προστίμων να ανέρχεται σε 909,97 εκατ. ευρώ.

• 901 υποθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 5,714 δισ. ευρώ.

2. Οι τελωνειακές υποθέσεις που καθυστερούν στα δικαστήρια ανέρχονται σε 16.316.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκφράζει την πεποίθηση ότι οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία θα «ξεμπλοκάρουν» τις δικαστικές αίθουσες.

Που μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες που θίγονται από τα πρόστιμα

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών με τις οποίες ορίζεται ότι για φόρους και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν κατόπιν ελέγχων, οι φορολογούμενοι πριν προσφύγουν στη Διοικητική Δικαιοσύνη θα πρέπει να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Μάλιστα, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε περίπτωση που προκαλείται αποδεδειγμένα «ανεπανόρθωτη βλάβη» σε βάρος του φορολογούμενου, να ανασταλεί μέχρι την έκδοση απόφασης η προκαταβολή του 50% των αμφισβητούμενων ποσών που προβλέπεται κανονικά. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του υπουργείου Οικονομικών, η οποία αποτελεί τη μετεξέλιξη της επιτροπής του άρθρου 70.

Σημειώνεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση στον φορολογούμενο, ενώ όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, τυχόν αναστολή της πληρωμής του 50% δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.

Στην υπηρεσία αυτή μπορούν να προσφύγουν και όσοι είχαν προσφύγει στην προηγούμενη επιτροπή, η οποία ωστόσο καταργήθηκε χωρίς να έχει ολοκληρώσει το έργο της. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ασκήσουν εκ νέου προσφυγή.

Διαβάστε ακόμα:

Μειωμένα κατά 1,65% τα συνολικά έσοδα α' εξαμήνου 2013

Αυξημένα, για πρώτη φορά από το 2009, τα έσοδα του ΙΚΑ

Υπ.Οικ.:Yπέρβαση ετήσιων στόχων στα έσοδα των Δ.Ο.Υ μετά από πολλά έτη