Κομισιόν: Κίνδυνος από τα οργανωμένα συμφέροντα

NEWSBOMB

Κομισιόν: Κίνδυνος από τα οργανωμένα συμφέροντα

Στη διαπίστωση ότι το πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας βρίσκεται στη σωστή τροχιά, καταλήγει η έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η θετική αυτή αποτίμηση αποτέλεσε τη βάση για την έγκριση της δόσης των 8,3 δισ. ευρώ από τα οποία τα 6,3 δισ. ευρώ θα εκταμιευθούν την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ οι δύο υποδόσεις των 1 δισ. ευρώ η καθεμία θα εκταμιευθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τηρηθεί τα προαπαιτούμενα που συμφωνήθηκαν μεταξύ της τρόικα και των ελληνικών αρχών.

Στην έκθεσή της, εκ 252 σελίδων, η Επιτροπή αναφέρει ότι το 2014 θα πρέπει να αναμένεται ανάπτυξη 0,6%, η οποία το 2015 θα φτάσει το 2,9% και στο 3,7% το 2016.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, όχημα της ανάπτυξης θα είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν από τον Μάιο του 2010 στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα και βελτίωσαν την προσαρμογή της οικονομίας. Τα θετικά αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών αντανακλώνται στις ενισχυμένες εξαγωγές και στην αύξηση των επενδύσεων που παρατηρείται, τονίζει η Επιτροπή, η οποία υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα συνεχίζει να βελτιώνεται με τον πληθωρισμό να παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της ευρωζώνης.

Ακόμη η Επιτροπή σημειώνει ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες βελτιώνονται , κάτι που αντανακλάται από τη θετική εξέλιξη του δείκτη εμπιστοσύνης έναντι της Ελλάδας, τα "σπρέντ" δανεισμού αλλά και από την ανάκαμψη του χρηματιστηρίου από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και το πρώτο τρίμηνο του 2014, με τα επιτόκια δανεισμού να κυμαίνονται πλέον σε επίπεδα κάτω από το Μάιο του 2010.

Σε ότι αφορά το χρέος, η Επιτροπή σημειώνει ότι λόγω της παρατεταμένης ύφεσης την περίοδο 2010-13 το χρέος αναμένεται να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο του 177% του ΑΕΠ την περίοδο 2013-14 ενώ αισθητή πτωτική πορεία αναμένεται από το 2015 καθώς η ανάπτυξη θα ενισχύεται και το πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξάνεται.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το χρέος αναμένεται να μειωθεί στα επίπεδα του 125% το 2020 και περίπου στο 112% το 2022 υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πλήρης εφαρμογή του προγράμματος. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι προβλέψεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερες επιδόσεις για το χρέος σε περίπτωση που ορισμένες πρωτοβουλίες στις αγορές που αφορούν τον τραπεζικό τομέα αποφέρουν καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα σενάρια που επεξεργάζεται και τα οποία αφορούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους επιβεβαιώνουν ότι το χρέος θα έχει πτωτική πορεία. Πάντως, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι στο ενδεχόμενο ενός αρνητικού σεναρίου τότε το χρέος θα μειωθεί αρχικά αλλά στη συνέχεια θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Mε βάση πάντως το θετικό σενάριο η Επιτροπή εκτιμά ότι το χρέος θα φτάσει στο 110% το 2020.

Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι παραμένουν υψηλοί οι κίνδυνοι σε ότι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος με ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης των οργανωμένων συμφερόντων. Σύμφωνα με την Επιτροπή αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις ή ελλείψεις στην πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημόσια διοίκηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς αυτό θα έχει επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη και κυρίως στην απασχόληση, την ενίσχυση της παραγωγικότητας αλλά και στη πορεία μείωσης του χρέους.

Επίσης ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη δημόσια διοίκηση και στην βελτίωση της συλλογής εσόδων μπορεί να θέσουν εν αμφιβόλω τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τονίζει η Επιτροπή. Παράλληλα, κρίσιμο είναι για την Κομισιόν να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας ώστε να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η αποκατάσταση της πιστωτικής ικανότητας στον τραπεζικό τομέα έχει καθοριστικό ρόλο στη ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και στην προώθηση της απασχόλησης, τονίζει η Επιτροπή.

Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο που συντελέστηκε από την τελευταία αξιολόγηση και εκφράζει ικανοποίηση για την εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή που οδήγησε στην επίτευξη του στόχου έναν χρόνο νωρίτερα για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Η Επιτροπή επισημαίνει ωστόσο ότι είναι ουσιώδους σημασίας να συνεχιστεί η πλήρης εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής ατζέντας ώστε να καλυφθούν τα εναπομείναντα δημοσιονομικά κενά. Προς το σκοπό αυτό, η Κομισιόν επιμένει ότι είναι σημαντικό τους επόμενους μήνες να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και γενικά των δημοσίων δαπανών ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, η αποτελεσματικότητα και ο δίκαιος χαρακτήρας του συστήματος.

Ικανοποίηση εκφράζει η Κομισιόν και για την αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος όπως και στο σύστημα συλλογής των εσόδων επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν το 2014 όπως επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις στον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού. Μάλιστα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η διαμόρφωση του εθνικού προϋπολογισμού θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα το 2014.

Για τις ιδιωτικοποιήσεις η Επιτροπή αναφέρει ότι η διαδικασία συνεχίζεται αλλά με ορισμένες καθυστερήσεις επισημαίνοντας τα βήματα που έχουν γίνει για τη διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα της συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.

Θετική εξέλιξη αποτέλεσε για την Επιτροπή και η πρόοδος που παρατηρήθηκε στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης ενώ επισημαίνεται ότι στον τομέα της Υγείας έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες με μεγάλες όμως προκλήσεις να παραμένουν όπως στον ΕΟΠΥΥ. Για το συνταξιοδοτικό η Κομισιόν υποστηρίζει ότι από το 2010 έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος αλλά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως σε ότι αφορά τον εξορθολογισμό του συστήματος. Στην Παιδεία εκφράζεται ικανοποίηση για τα βήματα που έγιναν αλλά υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας.

Η Επιτροπή χαιρετίζει ακόμη τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθούν.

Σε ότι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξυγίανση και την πλήρη ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών ώστε να υπάρξει στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, μετά την ισχυρή δημοσιονομική προσαρμογή που συντελέστηκε και την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος είναι πλέον σημαντικό να διασφαλιστεί η εφαρμογή μιας ευρείας και φιλόδοξης ατζέντας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι οι φιλόδοξες αλλαγές που έγιναν στην αγορά εργασίας την τελευταία διετία επέτρεψαν στην Ελλάδα να προχωρήσει στην κατάργηση σημαντικών εμποδίων όπως τον υπέρογκο δημόσιο τομέα και σε μισθούς που δεν είχαν σχέση με την παραγωγικότητα.

Παράλληλα, η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ελλάδα πλέον κινείται προς μια πιο σύγχρονη αγορά ενέργειας με τις αλλαγές που προωθούνται.

Διαβάστε επίσης:

Μπομπ Τράα: Μπίζνες στα ερείπια της ελληνικής οικονομίας;

Δικαστικές αποφάσεις χαρίζουν ζωή σε απελπισμένους

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved