ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Οι έλεγχοι σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς έβγαλαν «λαβράκια»

ΥΠΟΙΚ: Οι έλεγχοι σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς έβγαλαν «λαβράκια»

Έλεγχοι σε τουριστικούς προορισμούς όλης της επικράτειας πραγματοποίσαν κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών και ανακάλυψαν σωρεία παραβάσεων.

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος όγκος των διαπιστωμένων παραβάσεων αφορά σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν ανήκαν κατά 52,15% στον κλάδο της εστίασης, κατά 26,32% στον εμπορικό κλάδο και οι υπόλοιπες στον κλάδο αναψυχής, στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε λοιπούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας προσδιορίστηκε στο 17,75%.

Πιο συγκεκριμένα, από τις ΔΟΥ της χώρας πραγματοποιήθηκαν 3.661 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 447. Στους ελέγχους αυτούς συμμετείχαν 938 υπάλληλοι.

Οι 3.661 έλεγχοι αυτής της εβδομάδας κάλυψαν κατά 58% επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και κατά 28% εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ το 93% αφορούσαν την μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων.

Από την ΥΕΔΔΕ πραγματοποιήθηκαν 339 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν σε 86 επιχειρήσεις συνολικά 291 παραβάσεις.

Ενδεικτικές τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

- Κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους κατασχέθηκαν -σε τρεις περιπτώσεις- ανεπίσημα στοιχεία, τα οποία υποκρύπτουν σημαντικό αριθμό παραβάσεων μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

- Σε δύο επιχειρήσεις στη Ρόδο και την Κω, με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών θαλασσίων σπορ, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 30 και 14 αποδείξεων λιανικής πώλησης, αντίστοιχα.

- Σε μία επιχείρηση στη Ρόδο, με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση καντίνας, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 13 αποδείξεων λιανικής πώλησης.

Από το ΣΔΟΕ πραγματοποιήθηκαν 1.286 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις.
Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σε 398 επιχειρήσεις 1.004 συνολικά παραβάσεις.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών, κατασχέθηκαν πέντε αδήλωτες φορολογικές ταμειακές μηχανές.

Ειδικότερα:

- Σε ελέγχους που διενήργησαν, τα εντεταλμένα συνεργεία ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ Αττικής-Αιγαίου, σε τέσσερις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε, κατόπιν διασταύρωσης ότι οι υφιστάμενες φορολογικές ταμειακές μηχανές δεν είχαν δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και για το λόγο αυτό, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ προχώρησαν στην κατάσχεσή τους.

Οι φορολογικές ταμειακές μηχανές βρέθηκαν να λειτουργούν σε αναψυκτήριο στον Πειραιά, σε επιχείρηση πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης στο Μοναστηράκι, σε κάβα ποτών στο Μαρούσι και σε κεντρικό περίπτερο στην περιοχή της Καλλιθέας.

Η διασταύρωση έγινε άμεσα με τη χρήση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών των ελεγκτών, σε εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS.

- Επίσης, από τα εντεταλμένα συνεργεία ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων, διαπιστώθηκε, ύστερα από διασταύρωση ότι επιχείρηση εκμετάλλευσης περιπτέρου στην περιοχή της Πρέβεζας, λειτουργούσε αδήλωτη φορολογική ταμειακή μηχανή που κατασχέθηκε.

Από τις 1.004 παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, οι 944 αφορούσαν μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, οι 5 μη υποβολή δηλώσεων και οι 55 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως η μη δήλωση εργαζομένων, η παραβίαση ωρών και ημερών εργασίας, κ.ά. Οι υποθέσεις αυτές διαβιβάστηκαν στο ΙΚΑ.