ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαχαίρι στο ΕΚΑΣ – Πόσα χρήματα χάνουν οι συνταξιούχοι

Μαχαίρι στο ΕΚΑΣ – Πόσα χρήματα χάνουν οι συνταξιούχοι

Τη στιγμή που η κυβέρνηση είναι έτοιμη να δεσμευτεί εγγράφως ότι αποκλειστικά για ένα χρόνο θα ισχύσει το βοήθημα στους συνταξιούχους, βγήκε η υπουργική απόφαση για τη μείωση 50% του ΕΚΑΣ, η οποία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη το 2018 και θα μηδενίσει το ΕΚΑΣ το 2019.

Ταυτόχρονα, μαζί με την επικείμενη έναρξη των νέων περικοπών σε ΕΚΑΣ και κύριες συντάξεις, εντείνονται οι πιέσεις των δανειστών για επιπλέον περικοπές στις συντάξεις μετά το 2018. Ετσι τα εισοδήματα των συνταξιούχων θα διαμορφώνονται όλο και χαμηλότερα, χωρίς να υπάρχει όριο στις περικοπές που μπορεί να εφαρμοστούν.

Στη συνάντηση Τσίπρα - Μέρκελ την περασμένη Παρασκευή στο Βερολίνο, η ελληνική πλευρά δεν φαίνεται να κέρδισε ούτε «πιθαμή» στο μέτωπο του εργασιακού , ενώ στο ασφαλιστικό, οι θεσμοί έχουν νέες απαιτήσεις ακόμα και από 1/1/2017 (πχ να συμπεριληφθούν και οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές του 2015 στο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογιστούν οι νέες εισφορές).

Την Τρίτη (20/12/2016) δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση που διαμορφώνει το φετεινό ΕΚΑΣ από 115 έως 28,75 ευρώ, μειωμένο κατά 50% για τους 250.000 δικαιούχους που λαμβάνουν την παροχή.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ίδια με αυτά που ίσχυαν και το 2016, τα καταβαλλόμενων πόσα όμως μειώνονται στο μισό. Έτσι, η δαπάνη για τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ περιορίζεται σε 313,4 εκατ. ευρώ.

Τι θα δοθεί ανά κατηγορία

Αναλυτικά, ορίζεται ότι το ΕΚΑΣ από 1.1.2017 έως 31.12.2017, καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης πριν από την έναρξη του νόμου Κατρούγκαλου.

α. Για εισοδήματα έως 7.216.00 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 115 ευρώ μηνιαίως.

β. Για εισοδήματα από 7.216.01 ευρώ και μέχρι 7.972,00 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518,00 ποσό 86,25 ευρώ.
- Από 7.518,0 και μέχρι των 7.720,0 ευρώ, πόσο 57,50.
- Από 7.720,01 και μέχρι του ποσού των 7.972,00 ευρώ, ποσό 28,75 ευρώ.

Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ.

1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2017, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.

στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015 και δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016

Ρoή Ειδήσεων