ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο φως για έκπτωση δαπανών τροφής σε εργαζομένους

Πράσινο φως για έκπτωση δαπανών τροφής σε εργαζομένους

“Πράσινο φως” για να μπορούν να εκπίπτουν φόροι, που αφορούν δαπάνες τροφής για το προσωπικό μιας επιχείρησης, ανάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επικυρώνοντας απόφαση Διοικητικού Εφετείου, το ΣτΕ δέχθηκε ότι η διάταξη του ν.1642/86 που απέκλειε από τη δυνατότητα έκπτωσης, μεταξύ άλλων, τον ΦΠΑ που βαρύνει το κόστος τροφής των εργαζομένων (σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της επιχείρησης), έρχεται σε αντίθεση προς κοινοτική οδηγία και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Η σχετική διάταξη (ενσωματώθηκε και στο ν.2859/00 και ισχύει μέχρι σήμερα) πρόβλεψε σύμφωνα με το Εθνος, ότι ορισμένες δαπάνες, μεταξύ των οποίων τροφής, ποτών, μετακίνησης, κλπ., για το προσωπικό τη επιχείρησης, δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης.

Ωστόσο, το ΣτΕ, αξοποιώντας και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι το δικαίωμα προς έκπτωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού ΦΠΑ και δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να περιοριστεί.

Πρόσθεσε ότι σκοπός του συστήματος εκπτώσεων είναι η πλήρης απαλλαγή του επιχειρηματία από το βάρος του οφειλομένου ή καταβληθέντα ΦΠΑ στο πλαίσιο όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων του και ότι συνεπώς το σύστημα ΦΠΑ διασφαλίζει την πλήρη ουδετερότητα ως προς την φορολογική επιβάρυνση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ασχέτως των σκοπών ή αποτελεσμάτων τους.

Πρόσφατα, άλλη απόφαση του ΣτΕ δέχθηκε ότι μπορούν να εκπίπτουν ως παραγωγικές, δαπάνες επιχειρήσεων για μικρογεύματα (σάντουϊτς, αναψυκτικά, καφέδες, κλπ.) προς εργαζόμενους ή και πελάτες, αφού γίνονται προς το συμφέρον της επιχείρησης, καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων της, ενώ συντελούν και στην ανάπτυξη των εργασιών της.