ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Αυτοί οι κωδικοί θα σας γλιτώσουν από μεγάλους φόρους

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Αυτοί οι κωδικοί θα σας γλιτώσουν από μεγάλους φόρους

Κωδικούς-«κλειδιά» κρύβει η φετινή φορολογική δήλωση, τους οποίους θα πρέπει να εντοπίσουν αλλά και να συμπληρώσουν όσοι φορολογούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα των εκπτώσεων ή των απαλλαγών.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Έξι εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται και πάλι αντιμέτωποι με τον ετήσιο «γολγοθά» τους. Την ηλεκτρονική συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων για τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά το 2016. Το taxisnet έχει ανοίξει εδώ και εβδομάδες τις «πύλες» του για να υποδεχτεί μισθωτούς, συνταξιούχους, επιχειρηματίες και αγρότες.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια μυστικά κατά την υποβολή των δηλώσεων, τα οποία πρέπει να γνωρίζουν όσοι τις υποβάλλουν, μέσα από τα οποία ο φορολογούμενος μπορεί να βγει και κερδισμένος -σε «μικρά« βέβαια σημεία- και να πληρώσει λιγότερα από όσο θα πλήρωνε χωρίς την ύπαρξη αυτών των ευνοϊκών διατάξεων.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που περιλαμβάνουν εκπτώσεις φόρου. Αυτές αν κατορθώσει ένας φορολογούμενος να τις αξιοποιήσει, τότε μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις όποιες επιβαρύνσεις προκύψουν μετά την εκκαθάριση της φετινής φορολογικής του δήλωσης.

Ποιους φορολογούμενους αφορούν οι sos-κωδικοί

Στο βασικό έντυπο Ε1 περιλαμβάνονται κωδικοί με φοροελαφρύνσεις:

- μισθωτούς

- συνταξιούχους

- ιδιοκτήτες ακινήτων

- κατ'επάγγελμα αγρότες

- όσοι έχουν αναπηρίες 67% και άνω

Αυτοί είναι οι κωδικοί-«κλειδιά»

Κωδικοί 013-014 του πίνακα 2

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Για τους συνταξιούχους οι οποίοι εντός του 2016 ήταν άνω των 65 ετών, προβλέπεται μείωση κατά 30% του συνολικού τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματός τους. Προκειμένου να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της σημαντικής αυτής έκπτωσης, η οποία μπορεί να μειώσει τις τελικές επιβαρύνσεις από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 013-014 του πίνακα 2 στην 1η σελίδα του Ε1.

Κωδικοί 021-022 του πίνακα 2

Έκπτωση φόρου έως 1.900-2.100 για αγρότες-επιχειρηματίες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωσης φόρου 1.900-2.100 ευρώ, η οποία όμως υπολογίζεται μόνο επί του φόρου του αγροτικού εισοδήματος.

Για την κατοχύρωση της έκπτωσης ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει τον κωδικό 021 (022 για τη σύζυγο) του πίνακα 2, στην πρώτη σελίδα του Ε1.

Κωδικοί 001-002, 005 και 009 του πίνακα 3

Μείωση φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ για τους έχοντες αναπηρία 67% έως 79%. Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού 200 ευρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του εφόσον είναι:

- πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία

- ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες

- θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία

- πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξης από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου

Σημείωση: Για το δικαίωμα έκπτωσης φόρου 200 ευρώ θα πρέπει να συμπληρωθεί η ένδειξη «ΝΑΙ» στον κωδικό 001 (002 για τη σύζυγο) του πίνακα 3 στην 1η σελίδα του Ε1. Εάν ένα ή περισσότερα από τα τέκνα της οικογένειας έχουν αναπηρία 67% και άνω, τότε ο υπόχρεος θα πρέπει να αναγράψει τον αριθμό τους στον κωδικό 005 του πίνακα 3 και να συμπληρώσει την ένδειξη «ΝΑΙ» στον κωδικό 009, ακριβώς από κάτω.

Κωδικοί 351-352 του πίνακα 4Α

Μείωση φορολογητέου εισοδήματος λόγω πληρωμής ασφαλίστρων για εξαγορά χρόνου ασφάλισης

Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν το 2016 οι μισθωτοί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Δηλαδή εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους.

Για να διασφαλίσει τη μείωση αυτή, κάθε μισθωτός θα πρέπει να αναγράψει το ποσό των εισφορών που πλήρωσε για εξαγορά στον κωδικό 351 ή 352 του πίνακα 4Α στην 1η σελίδα του Ε1. Πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές.

Κωδικοί 125-126 του πίνακα 4Δ2

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια. Τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2016 ιδιοκτήτης εκμισθούμενων ακινήτων δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον:

- δηλωθούν σε ξεχωριστό κωδικό και στο Ε2 και στο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα

- έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Κωδικοί 159-160 του πίνακα 4Δ2

Εκπτωση δαπανών για γαίες. Οι δαπάνες για γαίες εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Στα ποσά αυτά, τα οποία δηλώνονται στους κωδικούς 159-160 του πίνακα 4Δ2, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης ελών.

Κωδικοί 163-164 του πίνακα 4Δ2

Εκπτωση αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε ενοικιαστή. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης επαγγελματικής στέγης εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που έχει καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση της επαγγελματικής μίσθωσης. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής δηλώνεται στους κωδικούς 163-164 του πίνακα 4Δ2 του Ε1.

Σχετικές ειδήσεις