Συντάξεις: Πώς μπορείτε να τις κατοχυρώσετε με προαιρετική ασφάλιση

Newsbomb

Συντάξεις: Πώς μπορείτε να τις κατοχυρώσετε με προαιρετική ασφάλιση

Συντάξεις | Ειδήσεις: Δικαίωμα σύνταξης θα μπορούν να κατοχυρώνουν όσοι εργαζόμενοι έχουν ήδη στην κατοχή τους από 1.500 έως 3.000 ένσημα, υπό την προϋπόθεση να υποβάλουν αίτηση για προαιρετική ασφάλιση, αλλά και να καταβάλλουν οι ίδιοι τις εισφορές τους μέχρι να συμπληρώσουν τα 4.500 ένσημα.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΠΑΓΙΔΕΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», το ελάχιστο ποσό των μηνιαίων εισφορών ξεκινά από 158 ευρώ το μήνα για όσους ασφαλίζονταν στον ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ, ενώ για όσους είχαν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ και διέκοψαν την ασφάλισή τους, χωρίς να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να βγουν στη σύνταξη, το ελάχιστο ποσό εισφοράς ξεκινά από 110,5 ευρώ το μήνα.

Μία από τις «παγίδες» που κρύβει, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο υπολογισμός των εισφορών, είναι ότι όσοι είχαν διαδοχική ασφάλιση το τελευταίο δωδεκάμηνο, το κόστος για αυτούς θα είναι αυξημένο κατά 26,95%, επειδή θα προκύπτει με βάση το άθροισμα των μέσων αποδοχών από τους μισθούς και την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος.

Οι προϋποθέσεις

Όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», αιτήσεις για προαιρετική ασφάλιση θα μπορούν να κάνουν όλοι όσοι έχουν μείνει ανασφάλιστοι, αρκεί να πληρούν μία από τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να υπήρξαν ασφαλισμένοι κατά το παρελθόν για 5 έτη (ή 1.500 ημέρες), εκ των οποίων τουλάχιστον 1 έτος (ή 300 ημέρες) εντός της τελευταίας, πριν από την υποβολή της αίτησης, πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους. Ασφαλισμένος που διέκοψε δηλαδή την ασφάλιση τον Δεκέμβριο του 2017 θα πρέπει να κάνει αίτηση για προαιρετική ασφάλιση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, εφόσον συμπληρώνει συνολικό χρόνο ασφάλισης 5 ετών και σε κάθε περίπτωση να ήταν ασφαλισμένος τον τελευταίο χρόνο πριν διακόψει.
  • Να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στο παρελθόν συνολικά 10 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης (3.000 ένσημα) σε ένα ή δύο Ταμεία (διαδοχική). Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει περιορισμός στην υποβολή αίτησης και μπορούν να την καταθέσουν όποτε το αποφασίσουν, δηλαδή είτε μέσα στο 2018 είτε στο 2019 είτε το 2020 κ.λπ.
  • Σύνταξη με βασική προϋπόθεση να έχουν ήδη 1.500 ως 3.000 ένσημα μπορούν να πάρουν όσοι σταμάτησαν να πληρώνουν εισφορές ως εργαζόμενοι, αρκεί να υποβάλουν αίτηση για προαιρετική ασφάλιση, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές τους μέχρι να συμπληρώσουν τα 4.500 ένσημα.
  • Το ελάχιστο ποσό των μηνιαίων εισφορών ξεκινά από 158 ευρώ το μήνα για όσους ασφαλίζονταν στον ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ, ενώ για όσους είχαν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ και διέκοψαν την ασφάλισή τους, χωρίς να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να βγουν στη σύνταξη, το ελάχιστο ποσό εισφοράς ξεκινά από 110,5 ευρώ το μήνα.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

1. Στον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο των 1.500 ή 3.000 ενσήμων που πρέπει να έχουν όσοι διέκοψαν την ασφάλιση για να κάνουν στο εξής προαιρετική ασφάλιση συνυπολογίζονται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο (παράλληλη), ενώ δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.

2. Δεν έχουν δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης όσοι είναι ανάπηροι (με ιατρική γνωμάτευση).

3. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δεν πρέπει να έχουν αφήσει οφειλές κατά το διάστημα που ήταν ασφαλισμένοι και αν έχουν οφειλή θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

4. Ο ασφαλισμένος πληρώνει υποχρεωτικά το 20% του μισθού ή του εισοδήματος του τελευταίου δωδεκαμήνου για την κύρια σύνταξη και αν θέλει δίνει και το 6,95% για τον κλάδο υγείας ώστε να έχει και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα πρέπει να καταβάλλει ανελλιπώς εισφορές για 25 ημέρες κάθε μήνα.

5. Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά σύνταξης για ελευθέρους επαγγελματίες και όσους ήταν ασφαλισμένοι ως μισθωτοί είναι το 20% του βασικού μισθού των 586,08 ευρώ, δηλαδή 117,2 ευρώ, ενώ άλλα 40,7 ευρώ στοιχίζει η εισφορά 6,95% του κλάδου ασθένειας. Στο σύνολο το ελάχιστο κόστος προαιρετικής ασφάλισης βγαίνει 157,9 ευρώ το μήνα ακόμη και αν ο ασφαλισμένος έχει μηδενικό εισόδημα! Για μεγαλύτερο μισθό – εισόδημα, η εισφορά ανεβαίνει ανάλογα με το τι βγάζει στο 20%+6,95%. Για παράδειγμα, προαιρετικά ασφαλισμένος που είχε το τελευταίο δωδεκάμηνο μέσο μισθό 900 ευρώ θα καταβάλλει εισφορά 242,55 ευρώ. Αν πληρώσει μόνο για σύνταξη, θα καταβάλλει 180 ευρώ.

6. Για τον ΟΓΑ, ως ελάχιστη μηνιαία βάση ορίζεται ο μισθός των 410,26 ευρώ, αλλά η παγίδα είναι ότι όσοι διέκοψαν και θελήσουν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους ως αγρότες θα πληρώνουν 20% για κλάδο σύνταξης και 6,95% για ασθένεια (26,95%) παρότι οι «κανονικοί» ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα πληρώνουν 26,95% μετά το 2021 (σ.σ.: το 2017 έδιναν 21,2% για εισφορές, το 2018 πηγαίνουν στο 23,2% και το 2022 στο 26,95%). Η ελάχιστη εισφορά για την προαιρετική ασφάλιση στον ΟΓΑ είναι 110,5 ευρώ, αντί 88 ευρώ που είναι για όσους δεν έχουν κάνει διακοπή.

7. Τα εισοδήματα ή οι μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τις εισφορές αναπροσαρμόζονται κάθε έτος από το 2017 ως το 2020 κατά τη μεταβολή του τιμαρίθμου και για το διάστημα από το 2021 με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών.

8. Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μέσου όρου του αθροίσματος των μηνιαίων αποδοχών και εισοδημάτων από κάθε απασχόληση.

9. Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη με βάση το μέσο όρο του συνόλου των (πάσης φύσεως) μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, συνυπολογιζομένων του Δώρου εορτών και του επιδόματος αδείας.

10. Οσοι είχαν βαρέα και δεν συμπλήρωσαν τις χρονικές προϋποθέσεις για σύνταξη (4.500, με 3.600 στα βαρέα) χάνουν το δικαίωμα εξόδου με βαρέα γιατί ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης δεν λογίζεται ως χρόνος διανυθείς σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν τα βαρέα για σύνταξη θα έχουν αύξηση ορίου ηλικίας κατά 5 έτη, από τα 62 στα 67!

11. Οι εισφορές προαιρετικής ασφάλισης καταβάλλονται κάθε μήνα και έχουν πρόστιμο αν πληρωθούν εκπρόθεσμα. Αν όμως δεν πληρωθούν για 2 χρόνια, το δικαίωμα προαιρετικής χάνεται οριστικά και ο ασφαλισμένος μπορεί να ξανακάνει αίτηση μετά από τρία χρόνια. Συνολικά, ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης μέχρι τρεις φορές.

12. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αναστέλλεται α) με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου και
β) αν επιδοτηθεί λόγω ασθένειας. Μετά την παρέλευση του χρόνου αναστολής συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση χωρίς εκ νέου εξέταση των προϋποθέσεων.

13. Διακοπή ή λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται: α) με αίτηση του ασφαλισμένου, β) με τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας, γ) με την ανάληψη εργασίας (ή λόγω θανάτου).

Πηγή πληροφοριών: Ελεύθερος Τύπος

Διαβάστε εδώ περισσότερες ειδήσεις για τις συντάξεις

Ό,τι συμβαίνει, σκάει και στο Instagram! Ακολούθησέ μας!

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

TOP ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved