ΤτΕ: Νέα άνοδος των επιτοκίων το Σεπτέμβριο

ΤτΕ: Νέα άνοδος των επιτοκίων το Σεπτέμβριο

Ανοδικά κινήθηκαν τα μέσα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Εξαίρεση αποτέλεσαν τα κυμαινόμενα ή σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων μέχρι ενός έτους, που υποχώρησαν.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο το Σεπτέμβριο του 2011 στο 0,47%, ενώ και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,43%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,37%.

Στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, το Σεπτέμβριο του 2011, στο 15,26%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 7,91% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων κατά 9 μονάδες βάσης στο 10,44%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 7,65% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, κατά 28 μονάδες βάσης στο 6,79% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 16 μονάδες βάσης στο 6,04% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,49% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για δάνεια με επιτόκιο σταθερό πάνω από 1 και έως 5 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,26%.

Επιτόκια στα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων

Το Σεπτέμβριο του 2011, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων παρουσίασαν άνοδο το Σεπτέμβριο του 2011.

Επίσης, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων από νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,11%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,08%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,95%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 5,33%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 6,37%.