Ευρωομόλογο υπό τον όρο πτώχευσης

Ευρωομόλογο υπό τον όρο πτώχευσης

Σκληρό αντίτιμο θέλει η Κομισιόν να έχει η έκδοση ευρωομολόγου, όπως αναφέρεται σε έγγραφο της ΕΕ, που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Όπως αναφέρει η «Πράσινη Βίβλος», που θα δημοσιευτεί την Τετάρτη, η Κομισιόν θα μπορούσε να θέσει μια χώρα της ευρωζώνης σε καθεστώς επιτροπείας, εάν αυτή αθετεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις.

Σε παράρτημα του εγγράφου αναφέρεται ότι εάν ένα κράτος αθετεί τις υποχρεώσεις του, τότε οι ευρωπαϊκές αρχές θα μπορούσαν να το θέσουν υπό πτώχευση και σε καθεστώς επιτροπείας.

Οι ρυθμίσεις αυτές επιδιώκουν να ικανοποιήσουν το Βερολίνο, που εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του με το ευρωομόλογο.

Αξιωματούχοι της Κομισιόν αναφέρουν στο έγγραφο ότι το όποιο νέο σχέδιο για τα ευρωομόλογα θα πρέπει να στηρίζεται στην ισχυρή τους πιστοληπτική αξιολόγηση.

«Η εξυπηρέτηση των Ομολόγων Σταθερότητας, ή πιο συγκεκριμένα της καταβολής τόκου για τα κοινά ομόλογα, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση» αναφέρει το έγγραφο, που προσθέτει ότι μια εναλλακτική επιλογή θα ήταν η παραχώρηση σημαντικών και ενισχυμένων εξουσιών παρέμβασης της ΕΕ σε περιπτώσεις δημοσιονομικών εντάσεων, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα να τεθεί ένα κράτος-μέλος σε καθεστώς επιτροπείας.

Το έγγραφο αναφέρει μία ακόμα επιλογή, να επιβληθεί όρος στις χώρες που δανείζονται μέσω ευρωομολόγου να εξυπηρετούν πρώτα το συγκεκριμένο χρέος, πριν χρησιμοποιήσουν τα ποσά που άντλησαν στους εθνικούς τους προϋπολογισμούς.

Επίσης, οι συντάκτες του εγγράφου υποστηρίζουν ότι το κοινό ομόλογο θα είχε πλεονεκτήματα για τις τράπεζες που δυσκολεύονται να δανειστούν και στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για στήριξη.