ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΚΤ: Αγορά περισσότερων τιτλοποιημένων δανείων από εθνικές κεντρικές τράπεζες

ΕΚΤ: Αγορά περισσότερων τιτλοποιημένων δανείων από εθνικές κεντρικές τράπεζες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να αυξήσει το ποσοστό των τιτλοποιημένων δανείων (Asset Backed Securities, ABS) που αγοράζει από εθνικές κεντρικές τράπεζες σε σχέση με το ποσοστό αγορών της από εξωτερικούς διαχειριστές.

Η ΕΚΤ ξεκίνησε στα τέλη του 2014 το πρόγραμμα αγορών ABS, ένα από τα προγράμματά της για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και να διευκολύνει τη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Με βάση το πρόγραμμα αυτό, η ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα θα αγοράζουν απλά και διαφανή ABS για μία τουλάχιστον διετία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, η Τράπεζα της Γαλλίας και η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου θα λειτουργούν από τις 27 Οκτωβρίου ως διαχειριστές ενεργητικού του Ευρωσυστήματος, αγοράζοντας ABS. Επιπλέον, η ΕΚΤ αποφάσισε να επεκτείνει τις συμβάσεις της με δύο εξωτερικούς διαχειριστές ενεργητικού. Οι διαχειριστές αυτοί θα συνεχίσουν να αγοράζουν επιλέξιμα ABS, με ρητές εντολές και για λογαριασμό του Ευρωσυστήματος.

Το Ευρωσύστημα θα διατηρήσει τον ρόλο του αναφορικά με τον έλεγχο των τιμών πριν από την έγκριση των αγορών. Οι συμβάσεις με όλους τους εκτελεστικούς διαχειριστές ενεργητικού περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους - για να αμβλυνθούν οι όποιες συγκρούσεις συμφερόντων - που θα ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές.