ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Φ. Καραβίας: Αισιοδοξία για την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Φ. Καραβίας: Αισιοδοξία για την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Την αισιοδοξία του για την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank έως αύριο που κλείνει το βιβλίο προσφορών, εξέφρασε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίωνας Καραβίας, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, τονίζοντας ότι ήδη τα 2/3 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ έχουν ήδη καλυφθεί από ιδιωτικά κεφαλαία.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Νικόλαος Καραμούζης οι βασικοί στρατηγικοί ιδιώτες ξένοι μέτοχοι της τράπεζας έχουν ήδη δεσμευτεί για 553 εκατ. Ευρώ στην αύξηση και μέχρι αύριο έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν με 130 επιπλέον εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κ Καραμούζη οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές θα συμμετάσχουν με περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της τράπεζας.

Εξάλλου, με ανακοίνωση της η τράπεζα δημοσιοποίησε:
i) τη μείωση του ανώτατου αντληθησόμενου ποσού μέσω της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της στα Euro 2.039 εκ. από Euro 2.122 εκ.,
ii) την αύξηση του ποσού των δεσμεύσεων κάλυψης τις οποίες έχει ήδη λάβει από ορισμένους θεσμικούς επενδυτές στο συνολικό ποσό των περίπου Euro 453 εκ. από περίπου Euro 353 εκ. και
(iii) την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης του βιβλίου προσφορών σχετικά με την Αύξηση.

Η Eurobank ανακοινώνει ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναγνώρισε την ανερχόμενη σε Euro 83 εκ. δράση κεφαλαιακής ενίσχυσης που μειώνει το κεφαλαιακό έλλειμμά της, το οποίο προσδιορίστηκε από τη Συνολική Αξιολόγηση, και οφείλεται στη θετική διαφορά μεταξύ των πραγματοποιηθέντων προ-προβλέψεων κερδών του εννιαμήνου 2015 έναντι του εκτιμώμενου ποσού που είχε συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test).

Βάσει αυτής της αναγνώρισης, το μέγιστο ποσό που η Eurobank επιδιώκει να αντλήσει μέσω της προτεινόμενης Αύξησης μειώνεται στα Euro 2.039 εκ. από Euro 2.122 εκ. που ανακοινώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2015.

Η Eurobank ανακοινώνει επίσης ότι: α) το συνολικό ποσό των δεσμεύσεων κάλυψης που έχει λάβει από ορισμένουςΕπενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται στην από 12 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση της Eurobank) αυξήθηκε σε περίπου Euro453 εκ. από περίπου Euro353 εκ. ως αποτέλεσμα της μερικής εξάσκησης του δικαιώματος που είχαν ορισμένοι εξ αυτών για περαιτέρω αύξηση του ποσού της δέσμευσης κάλυψής τους (κατά τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω ανακοίνωση), και β) το υπόλοιπο επιπλέον ποσό κατά το οποίο ορισμένοι από αυτούς του Επενδυτές δικαιούνται να αυξήσουν την αντίστοιχη δέσμευση κάλυψή τους ανέρχεται πλέον σε περίπου Euro 131 εκ. από περίπου Euro 231 εκ. Οι δεσμεύσεις κάλυψης των Επενδυτών εξακολουθούν να τελούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω ανακοίνωση.

Τέλος, η Eurobank ανακοινώνει ότι προτίθεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την προσφορά προς θεσμικούς επενδυτές την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015 και ώρα (Ηνωμένου Βασιλείου) 17:00, η οποία ενδέχεται να επισπευστεί.

Σχετικές ειδήσεις