ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μειώθηκε η ψαλίδα των επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων

Μειώθηκε η ψαλίδα των επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων

Mειώθηκε οριακά στο 4,54% τον Αύγουστο από 4,59% τον Ιούλιο η διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, καθώς αμετάβλητο παρέμεινε το σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,42%, αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,87%.

Στο μέτωπο των χορηγήσεων το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 5 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,96%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,43%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο1 επιτόκιο αυξήθηκε κατά 44 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,39%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια διαμορφώθηκε στο 5,83%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 7,35%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,82%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,09%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,70%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε μείωση κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,54%.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων