Από 1ης Ιανουαρίου σε λειτουργία το δίκτυο «Αριάδνη»

Από 1ης Ιανουαρίου σε λειτουργία το δίκτυο «Αριάδνη»

Οι τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση του δικτύου «Αριάδνη» οριστικοποιήθηκαν  σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας.

Πρόκειται για ένα σύστημα έγκυρης αποτύπωσης των δημογραφικών / οικογενειακών αλλαγών των δικαιούχων ασφαλιστικών παροχών (π.χ. θάνατος, γάμος, διαζύγιο, κλπ), η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου, με στόχο την οριστική καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων συντάξεων. Η πλήρης εφαρμογή του αναμένεται την 1η Μαρτίου.Το δίκτυο «Αριάδνη» περιλαμβάνει μία ψηφιακή - ηλεκτρονική βάση του συνόλου των συντάξεων των συνταξιούχων που δημιούργησε η ΗΔΙΚΑ, θα λειτουργεί με τη μορφή δικτυακής συνεργασίας συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων (ΗΔΙΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία, ληξιαρχεία, κλπ) και, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, η εφαρμογή του δεν συνεπάγεται κανένα απολύτως κόστος είτε για τους δικαιούχους ασφαλιστικών παροχών είτε για τους άμεσους συγγενείς τους. Συγκεκριμένα, η καταγραφή των αλλαγών (και η αντίστοιχη ενημέρωση) θα γίνεται ως εξής:

- λόγω γέννησης ή θανάτου από το υπουργείο Εσωτερικών (Ληξιαρχεία),

- των αλλαγών λόγω γάμου από το υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων),

- λόγω συμφώνου συμβίωσης από τα συμβολαιογραφικά γραφεία

- και λόγω διαζυγίου από τις δικαστικές αρχές.

Επίσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, είναι προφανές ότι η λειτουργία του δικτύου «Αριάδνη» καθιστά περιττή οποιαδήποτε απογραφική διαδικασία των συνταξιούχων στο μέλλον.Στη διάρκεια της σημερινής συνάντησης ενημέρωσε ότι από τα μέχρι σήμερα απογραφικά στοιχεία σε μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ ΟΓΑ κ.λ.π) έχουν ήδη εντοπιστεί 45.991 περιπτώσεις παράνομης λήψης συντάξεων, τα καταβληθέντα ποσά των οποίων θα αναζητηθούν στο ακέραιο ύστερα από την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων στη δικαιοσύνη.