ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζήτημα συνταγματικότητας για τον φόρο ακινήτων έθεσε ο Παυλόπουλος

Ζήτημα συνταγματικότητας για τον φόρο ακινήτων έθεσε ο Παυλόπουλος

Τις ενστάσεις για αρκετά σημεία του νομοσχεδίου για τον φόρο ακινήτων έθεσε κατά την εισήγησή του στη Βουλή, ο βουλευτής και πρώην υπουργός της ΝΔ κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στα σημεία που προβλέπουν ακόμα και φυλάκιση των οφειλετών. Ακολουθεί ολόκληρη η εισήγηση του καθηγητή και βουλευτή κ. Παυλόπουλου:

«Επανειλημμένως έχω επισημάνει τα ενδεχόμενα προβλήματα συνταγματικότητας –ιδίως με βάση τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, 17, 18, 25 και 78 του Συντάγματος, που αφορούν τις γενικές αρχές της φορολογίας και την αρχή της ισότητας, κυρίως ενώπιον των δημόσιων βαρών- γενικώς του φόρου επί των ακινήτων. Προβλήματα, τα οποία έχει θέσει ευθέως αφενός το Συμβούλιο της Επικρατείας –με την απόφαση της Ολομελείας του 1972/2012- όταν έκρινε την οριακή συνταγματικότητα (ως την 31/12/2012) του ΕΕΤΗΔΕ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011. Και, αφετέρου, η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, επί του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου (βλ. τις παρατηρήσεις επί του άρθρου 7, σελ. 6 επ., με παραπέρα εκτενείς παραπομπές στη βιβλιογραφία και τη νομολογία, ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή). Τα ως άνω προβλήματα συνταγματικότητας σχετίζονται:

1. Πρώτον, με το ότι δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτός ο υπολογισμός του φόρου επί των ακινήτων με βάση αντικειμενικές αξίες, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες της πραγματικής αξίας του ακινήτου.

2. Δεύτερον –και πρωτίστως- με το ότι δεν μπορεί να φορολογείται ένα ακίνητο ανεξαρτήτως από την πρόσοδο, άμεση ή έμμεση, την οποία παράγει. Δεδομένου ότι υπό την αντίθετη εκδοχή η φορολόγησή του οδηγεί σ' έμμεση δήμευση, προφανώς απαγορευμένη από το Σύνταγμα.

Β. Οι παρατηρήσεις μου αυτές έχουν ως μόνο στόχο να επισημάνουν στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών τον εξής κίνδυνο: Αν, υπό τα ως άνω δεδομένα, κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο συζητούμενος νόμος, υπάρχει πρόσφορος σχεδιασμός ώστε ν' αναπληρωθούν τ' αντίστοιχα έσοδα, χωρίς οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων; Μ' άλλες λέξεις ποιος θα υποστεί τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης αντισυνταγμαικότητας των ρυθμίσεων του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, όταν τον «κώδωνα του κινδύνου» κρούουν εγκαίρως το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής;».

1109paulopoulos

Επί μέρους προτάσεις

«Επειδή ο κ. Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από τους Βουλευτές να υποβάλουν προτάσεις χωρίς πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, προτείνω τη θεσμοθέτηση των εξής, ευνοϊκών για τους χειμαζόμενους οφειλέτες του Δημοσίου, ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος:

Α. Πρώτον, άμεση αποποινικοποίηση της αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη να εξοφλήσει τα χρέη του προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Και τούτο διότι αντικειμενική ποινική ευθύνη –ήτοι ποινική ευθύνη χωρίς υπαιτιότητα, όπως εκείνη που καθιερώνουν π.χ. οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3943/2011- παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα, αφού είναι αντίθετη όχι μόνο προς τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Συντάγματος αλλά και προς αυτό τούτο το Κράτος Δικαίου.

Β. Δεύτερον, άμεση θεσμοθέτηση της δυνατότητας του φορολογουμένου να προβάλλει χωρίς επιμέρους περιορισμούς –ήταν, άλλωστε, προεκλογική δέσμευση του ιδίου του κ. Πρωθυπουργού- ένσταση συμψηφισμού των απαιτήσεών του έναντι των αντίστοιχων φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου. Μ' άλλες λέξεις όταν ο φορολογούμενος έχει εκκαθαρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαίτηση έναντι του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να μπορεί να προβάλει ένσταση συμψηφισμού τους για τις οιεσδήποτε φορολογικές απαιτήσεις του Δημοσίου. Τούτο, πέραν των άλλων, θα ενισχύσει την αξιοπιστία του Δημοσίου, το οποίο σήμερα βαρύνεται με τον χαρακτηρισμό του παραδειγματικού «μπαταχτσή».

Γ. Και, τρίτον, άμεση καθιέρωση της δυνατότητας του φορολογουμένου να εκχωρήσει, μονομερώς, ένα ή περισσότερα ακίνητά του, με την ίδια αντικειμενική αξία με την οποία υπολογίζεται ο φόρος επ' αυτών, για την εξόφληση τόσο των τρεχουσών, όσο και των μελλοντικών φορολογικών του υποχρεώσεων, ως την τελική εξόφλησή τους. Θυμίζω ότι ο θεσμός αυτός είναι τόσο αυτονόητος, ώστε ανατρέχει σ' αυτό τούτο το ρωμαϊκό δίκαιο (έμμεση derelictio)».

Διαβάστε επίσης:

Φόρος ακινήτων: Θα παίρνουν σπίτια και θα φυλακίζουν κόσμο!

Γιοβανόπουλος για φόρο ακινήτων: Ποινικοποιείτε την φτώχεια!

Κουίκ σε Σταϊκούρα για ακίνητα:Είστε μέλος μιας τραπεζικής μαφίας!

Ρoή Ειδήσεων