ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχελάκης: Έχει καταγραφεί το 60% των ΝΠΙΔ των δήμων

Μιχελάκης: Έχει καταγραφεί το 60% των ΝΠΙΔ των δήμων

Σε ποσοστό 60% έχουν καταγραφεί τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι.

Η ερώτηση είχε κατατεθεί προς το υπουργείο Εσωτερικών από τους βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων Γαβριήλ Αβραμίδη και Γιάννη Δημαρά, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία, 24 δήμοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, δεν έχουν εγκριθεί οι προϋπολογισμοί τους με συνέπεια να μην μπορούν παρά να καλύπτουν τις δαπάνες για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους.

Εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα

Στο ερώτημα των δύο βουλευτών, με ποιο τρόπο θα εξορθολογιστεί η λειτουργία των δήμων και των δομών τους, ο κ. Μιχελάκης επισημαίνει ότι «το σημαντικό έργο της αξιολόγησης των δομών των Δήμων, το έχει αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και την Task Force» και έχουν καταλήξει ότι το μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθηθεί δεν είναι άλλο από αυτό της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας. «Μετά από συντονισμένη προσπάθεια έχουμε καταφέρει να καταγράψουμε πόσοι εργαζόμενοι υπάρχουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πόσο κοστίζουν, τι σχέση εργασίας έχουν, τι αντικείμενο, τι κενά και τι πλεονάσματα παρατηρούνται» αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών.

Καταγεγραμμένο το 60% των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

«Ελπίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε εικόνα και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των Δήμων. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν 751 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί σε ποσοστό 60% και συνεχίζουμε, ευελπιστώντας στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε πλήρη καταγραφή», ενημερώνει τους ερωτώντες βουλευτές ο υπουργός Εσωτερικών και προσθέτει ότι στις δομές των ΟΤΑ συνεχίζεται η εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα ενώ στα ΝΠΙΔ συνεχίζεται η καταγραφή και όταν υπάρχουν τα αποτελέσματα, αυτά θα γνωστοποιηθούν στην Εθνική Αντιπροσωπεία.

Στο ερώτημα πως θα ενισχυθούν οικονομικά οι Δήμοι και πως θα καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, ο κ. Μιχελάκης επισημαίνει ότι τα έσοδα της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που ορίζεται από το νόμο για τον Καλλικράτη, ως συγκεκριμένα ποσοστά από δυναμικούς φόρους του Κράτους, ώστε οι πόροι της να τελούν σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων του Κράτους.

Αναφέρεται, επίσης, ότι η χρηματοδότηση των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους γίνεται βάσει πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό και κατανέμονται ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΕ. Πέραν αυτών η διαχείριση των σχετικών πιστώσεων και οι επιχορηγήσεις προς τους ΟΤΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αποδόσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ως προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων, ο κ. Μιχελάκης ενημερώνει ότι στο υπουργείο Εσωτερικών μεταφέρθηκαν έως 31.12.2013 πιστώσεις συνολικού ύψους 948,1 εκατομμύρια ευρώ περίπου, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του υπουργείου καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Από το ποσό αυτό πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 835,1 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών θυμίζει ότι από το υπουργείο Οικονομικών έχει δοθεί παράταση στις πληρωμές ληξιπρόθεσμων έως το ύψος της επιχορήγησης του κάθε Δήμου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2014.