ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Newsbomb.gr στη ΔΕΘ: Τσίπρας: Πρέπει να ξεμπερδέψουμε με το χθες

Το Newsbomb.gr στη ΔΕΘ: Τσίπρας: Πρέπει να ξεμπερδέψουμε με το χθες

«Για να κερδίσουμε το αύριο πρέπει να ξεμπερδέψουμε με το χθες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή: Θωμάς Μόσχος, Διονυσία Προκόπη

«Το αύριο το οποίο οφείλουμε να κερδίσουμε, όπως λέει και το σύνθημα μας, αν θέλουμε να το κερδίσουμε, δεν πρέπει να είμαστε απλά νοσταλγοί του χθες, γιατί το σήμερα είναι δύσκολο. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε με το χθες. Και για να ξεμπερδέψουμε με το χθες πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά», είπε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «να φτιάξουμε ένα νέο πλαίσιο, να πάμε σε αυτό που ονομάζουμε αναπαλαίωση. Να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα δώσουν μια νέα πνοή παραγωγική, δημιουργική στην ελληνική οικονομία αλλά και την ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον, οι θάλασσες ,τα νησιά μας, δεν είναι μόνο τα ποιοτικά μας προϊόντα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου μας είναι και τα μυαλά που παράγονται σε αυτό τον τόπο».

Ο πρώην πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας προχώρησε σε απολογισμό του έργου της κυβέρνησής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας:

1. Κατ' αρχάς, αναβαθμίσαμε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με τη δημιουργία θέσης Αναπληρωτή Υπουργού για θέματα έρευνας και καινοτομίας.

2. Στη θέση αυτή, δεν τοποθετήσαμε κομματικό στέλεχος ή πολιτικό πρόσωπο, αλλά επιστημονικά καταξιωμένη προσωπικότητα από το ερευνητικό οικοσύστημα, ακριβώς για να στείλουμε το σήμα της αξιοκρατίας και της ορθολογικής υποστήριξης της έρευνας.

3. Προωθήσαμε τους εξής τέσσερις στόχους:

1ος στόχος: Η υποστήριξη των νέων επιστημόνων, αλλά και του εν γένει εξαιρετικής ποιότητας επιστημονικού δυναμικού, το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

2ος στόχος: Η επιστημονική έρευνα που συντελείται στη χώρα να αποτελέσει στήριγμα για την παιδεία και τον πολιτισμό μέσω της παραγωγής νέας γνώσης. Δράσεις που βασίζονται στην όσμωση μεταξύ της έρευνας, της παιδείας και του πολιτισμού μπήκαν στον πυρήνα του σχεδιασμού μας.

3ος στόχος: Να στηριχθεί η υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα και να γίνει πρεσβευτής της χώρας διεθνώς, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης.

4ος στόχος: Με την Καινοτομία που προκύπτει, η επιστημονική έρευνα να αποτελέσει μοχλό για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας για να ξεπεραστεί η κοινωνική και οικονομική κρίση και να δημιουργηθούν προοπτικές για την επόμενη ημέρα.

4. Με νομοθετική πρωτοβουλία ρυθμίσαμε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των ερευνητικών φορέων.

5. Έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται υπό ψήφιση στη Βουλή. Περιλαμβάνει τη ριζική αναθεώρηση του ν. 4310/2014 για την έρευνα, με σκοπό την αποκατάσταση βασικών κατευθύνσεών της και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εποπτευόμενων ερευνητικών φορέων εξαιτίας σοβαρών δυσλειτουργιών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νόμου αυτού.

6. Ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, και για τη θέσπιση εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου και για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

7. Επιχειρούμε τη συμπλήρωση και τη διεύρυνση του «εθνικού πλαισίου», για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

8. Υπό εξέλιξη βρίσκονται οι εξής πρωτοβουλίες:

  • Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με σημαντικές προβλέψεις ως προς την απλοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των σταδίων υλοποίησης των έργων και την αποτελεσματική παρακολούθησή τους.
  • Σχέδιο πρότυπου οδηγού κρατικών ενισχύσεων για το σχεδιασμό και την υιοθέτηση οδηγιών ως προς το περιεχόμενο και τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

9. Σχεδιάσαμε στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 συγκεκριμένες εμπροσθοβαρείς δράσεις για την ανάσχεση του κύματος φυγής στο εξωτερικό νέων επιστημόνων, όπως τα προγράμματα απόκτησης ερευνητικής εμπειρίας, που θα αφορούν νέους επιστήμονες στο επίπεδο του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού διπλώματος.

10. Έγινε σημαντική απλοποίηση των κανόνων του ΕΣΠΑ ώστε να διευκολύνεται το ερευνητικό έργο.

11. Όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2013-2017, ενδεικτικά σας αναφέρω ότι, από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο 2015, ξεπέρασε τα 16 εκ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ροή χρηματοδότησης είναι συνεχής. Επισημαίνω ότι η απορρόφηση αυτή επιτεύχθηκε σε συνθήκες πρωτόγνωρης δημοσιονομικής ασφυξίας, σε μια περίοδο όπου η χώρα δεν έλαβε την παραμικρή εξωτερική οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα εξυπηρετούσε πλήρως τις υποχρεώσεις της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι με αυτό δείγμα γραφής σκοπεύει να προχωρήσει και μετά τις εκλογές οι προγραμματικές δεσμεύσεις εστιάζονται στους εξής τομείς:

Τεχνολογίες για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, όπως:

(i) Τεχνολογίες αντιρρύπανσης, οργανικών υλικών και εξοικονόμησης πόρων

(ii) Διαχείριση στερεών αποβλήτων

(iii) Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μετριασμός επιπτώσεων

(iv) Μείωση εκπομπών από την βιομηχανία και τις μεταφορές

(v) Ελάττωση των επιπτώσεων της ρύπανσης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τα οικοσυστήματα.

Φάρμακα-Βιοτεχνολογία-Ιατρική, όπως:

(i) Καινοτόμα φάρμακα και επαναπροσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών.

(ii)Ανάπτυξη καινοτόμων μοριακών διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

(iii) Ολοκληρωμένη πρόταση για την υποστήριξη της παραγωγής γενοσήμων με υψηλή προστιθέμενη αξία, με λεπτομερή, πολυεπίπεδη αξιολόγηση της βιοϊσοδυναμίας τους.

(iv) Ολοκληρωμένη διαχείριση ιστικών μοσχευμάτων με τράπεζες ιστών.

(v) Καινοτόμα φυσικά βιοκτόνα: ουσίες βιολογικής προέλευσης και βιοτεχνολογικές μέθοδοι εφαρμογής τους για την αντιμετώπιση επιβλαβών εντομολογικών ειδών ιατρικής, κτηνιατρικής και γεωργικής σπουδαιότητας.

(vi) Φαρμακοτρόφιμα: έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή. Προέρχονται από φυτά, αλλά έχουν στοχευμένη δράση για διάφορες ασθένειες.

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του υλισμικού (hardware). Στοχευμένη χρήση των δημοσίων επενδύσεων για την ενίσχυση και δημιουργία μικρομεσαίων καινοτόμων εταιρειών και σχηματισμών στο αντικείμενο της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας.

Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε στο 1ο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας, στη Θεσσαλονίκη, όπου τον προσφώνησε ο πρόεδρος της Τεχνόπολης Τάσος Τζήκας.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως παρά την κρίση, ίσως και εξαιτίας της κρίσης, πρέπει να στραφούμε στην ενίσχυση των προσπαθειών των νέων επιστημόνων για να υπάρχει προοπτική εξόδου από την κρίση.

Αναφέρθηκε στο φαινόμενο της "επιστημονικής προσφυγιάς", το οποίο χαρακτήρισε "πλούτο της χώρας" που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Ρoή Ειδήσεων