ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Η κυβέρνηση δίνει συλλογικά και συνολικά τον καλύτερο εαυτό της»

«Η κυβέρνηση δίνει συλλογικά και συνολικά τον καλύτερο εαυτό της»

Μπροστά στα μικρόφωνα

Σχόλιο: Μάλλον αναφέρεται σε ξένη κυβέρνηση.