Δεν είναι σαφές ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα μας ένα νέο κούρεμα

 Δεν είναι σαφές ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα μας ένα νέο κούρεμα

Στην εφημερίδα Αυγή

Σχόλιο: Συνήθως μετά έρχεται η φάπα...