ΕΟΠΥΥ: Ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε το «Προσδόκιμο Επιβίωσης» ως κριτήριο στη συνταγογράφηση

ΕΟΠΥΥ: Ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε το «Προσδόκιμο Επιβίωσης» ως κριτήριο στη συνταγογράφηση

Αναθεωρούνται τα έντυπα γνωμάτευσης για τη χορήγηση ειδικών φαρμάκων προς αποφυγή παρερμηνειών.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επανέρχεται στο ζήτημα που προέκυψε με τη χρήση του όρου «προσδόκιμο επιβίωσης» στη διαδικασία έγκρισης ογκολογικού φαρμάκου, διευκρινίζοντας τα εξής:

• Στις ιατρικές συνταγές για τη χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων ή άλλων φαρμάκων, δεν αναφέρεται το προσδόκιμο επιβίωσης.

• Για ορισμένα ογκολογικά φάρμακα απαιτείται προέγκριση από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας έχουν σχεδιαστεί πρότυπα των γνωματεύσεων που συμπληρώνει ο θεράπων ιατρός.

• Από το σύνολο των φαρμάκων που προεγκρίνονται από τις Ειδικές Επιτροπές, στο συγκεκριμένο μόνο ραδιενεργό φάρμακο αναγράφεται μεταξύ άλλων το προσδόκιμο επιβίωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μελέτη έγκρισης του φαρμάκου - όπως αυτή περιγράφεται στη δημόσια αναφορά αξιολόγησής του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου - περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κριτηρίων και τη φυσική κατάσταση του ασθενούς / προσδόκιμο επιβίωσης.

• Ο Οργανισμός ουδέποτε χρησιμοποίησε την παράμετρο «Προσδόκιμο Επιβίωσης» ως κριτήριο παροχής ενός αναγκαίου φαρμάκου. Αντίθετα η συγκεκριμένη πληροφορία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των θεραπειών.

Προς αποφυγή παρερμηνειών, πάντως, ο ΕΟΠΥΥ προχωρά σε αναθεώρηση των εντύπων γνωμάτευσης, διατηρώντας ταυτόχρονα τις ασφαλιστικές δικλείδες για την ορθή χορήγηση του φαρμάκου. Η διοίκηση τονίζει, τέλος, ότι ο Οργανισμός «λειτουργεί καθημερινά έχοντας ως αδιαπραγμάτευτο στόχο, την πλήρη κάλυψη των αναγκών κάθε πολίτη, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας».