Φυσικοθεραπευτές: Για 8 μήνες αντί για 12, η πραγματική αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ

Φυσικοθεραπευτές: Για 8 μήνες αντί για 12, η πραγματική αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ

Τι ακριβώς συμβαίνει με την αποζημίωση της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας, μετά την αφαίρεση των επιστροφών, διευκρινίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), τονίζοντας ότι τελικά οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες τεσσάρων μηνών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τον ΠΣΦ, η τιμή αποζημίωσης θεωρητικά ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ (ενώ το 2012 η τιμή έφθανε στα 20 ευρώ), ωστόσο η πραγματική τιμή αποζημίωσης προκύπτει μετά από την αφαίρεση του rebate και του clawback.

«Έτσι, το 2016 οι πραγματικές ετήσιες υποβληθείσες πραγματικές δαπάνες – εκτελεσμένες συνεδρίες φυσικοθεραπείας - ανήλθαν στο ποσό των 93.202.000 ευρώ (86.299.000 + rebate που αφαιρείται πριν την έκδοση του τιμολογίου). Δηλαδή εκτελέστηκαν 6.213.528 συνεδρίες φυσικοθεραπείες ετησίως και ο κλειστός προϋπολογισμός του κωδικού ανέρχεται στο ποσό των 68.000.000 ευρώ. Με απλά λόγια, η εκκινούμενη αποζημίωση της συνεδρίας ανέρχεται σε 10,94 ευρώ και όχι σε 15 ευρώ» προσθέτει ο ΠΦΣ.

Αναλύοντας περαιτέρω τα οικονομικά στοιχεία, ένας μέσος φυσικοθεραπευτής είναι αντιμέτωπος με «οικονομική καταστροφή» καθώς:

- Με 20 ασθενείς το μήνα (που είναι ο μέσος όρος του μέσου εργαστηρίου), το ποσό που τελικά θα καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 2.188 ευρώ.

- Ο μέσος όρος των λειτουργικών εξόδων ενός εργαστηρίου φυσικοθεραπείας (ενοίκιο, θέρμανση, ΔΕΗ, αποσβέσεις εξοπλισμού κλπ.) ανέρχεται σε 30-40% του ποσού που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ.

- Άρα το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του μέσου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας είναι από 15.753 ευρώ έως 18.379 ευρώ ανάλογα με την περιοχή δραστηριότητας.

- Από αυτό το φορολογητέο εισόδημα ο φυσικοθεραπευτής θα καταβάλει ασφαλιστική εισφορά κάθε έτος 4.245 ευρώ έως 4.953 ευρώ και φόρο εισοδήματος 3.465 ευρώ έως 4.043 ευρώ.

- Αν προστεθεί και το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ έχουμε τα εξής αποτελέσματα: καθαρό ετήσιο εισόδημα από 7.393 ευρώ έως 8.733 ευρώ ή μηνιαίο εισόδημα 616 ευρώ έως 727 ευρώ, για να ζήσει ένας φυσικοθεραπευτής την οικογένειά του και να σπουδάσει τα παιδιά του.

«Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο φυσικοθεραπευτής προσφέρει υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για 12 μήνες και αμείβεται για τους 8 μήνες, καθώς οι 4 μήνες παρακρατούνται, επιστρέφονται, χάνονται, δεν καταβάλλονται, ελέω ελληνικών εφευρέσεων (rebate και clawback).

Η τελευταία πληρωμή του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2017 και λόγω του συμψηφισμού και της μη απόδοσης των δεδουλευμένων 2 μηνών για το α΄ εξάμηνο του 2016 (clawback), νέες πληρωμές προβλέπονται όταν θα σημάνει καλοκαίρι και, βέβαια, θα πρέπει να συμψηφιστούν και να μην αποδοθούν άλλοι 2 μήνες μέσα στο 2017...

Αυτό το καθεστώς της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους, καθώς και της θεωρητικής αμοιβής, η οποία παραμένει άγνωστη ως προς το τελικό της ύψος, πρέπει να σταματήσει.

Δεν είναι τυχαίο που στρατιές ανέργων φυσικοθεραπευτών ακολουθούν το δρόμο της ξενιτιάς, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Δυστυχώς στη χώρα τους το μέλλον δεν υπάρχει» καταλήγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.