ΥΓΕΙΑ

Μονιμοποιούνται οι γιατροί του ΕΣΥ 5ετούς θητείας

Μονιμοποιούνται οι γιατροί του ΕΣΥ 5ετούς θητείας

Λύση στο σοβαρό ζήτημα που είχε δημιουργηθεί για τους γιατρούς του ΕΣΥ πενταετούς θητείας δεσμεύτηκε ότι θα δώσει η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας.


Κατά τη συνάντηση του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και μετά από πιέσεις του ΙΣΑ, ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Λεωνίδας Γρηγοράκος, επισήμαναν ότι θα προωθηθεί σχετική τροπολογία προς ψήφιση για τη διευθέτηση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος.

Ειδικότερα στη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3754/2009 ορίζονται τα ακόλουθα: «Δεν επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις ιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ ως Επιμελητές Α', Β' και Γ' με πενταετή θητεία και δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με τη συμπλήρωση της πενταετίας οι ιατροί που κατέχουν τις θέσεις αυτές κρίνονται ατομικά με βάση τα κριτήρια του άρθρου 35 παρ. 6 του ν. 2519/1997, όπως ισχύει, και εφόσον η κρίση τους είναι θετική μονιμοποιούνται.

Αρμόδιο για την κρίση τους είναι το Συμβούλιο του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, για την εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών ΕΣΥ. Αν η κρίση δεν είναι θετική, οι θέσεις κενούνται και επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου».

Όπως τονίζει ο ΙΣΑ σε ανακοίνωσή του, «η παραπάνω διάταξη ήταν μεταβατικής ισχύος και δεν καταλαμβάνει τους ιατρούς εκείνους που δεν είχαν διοριστεί στο ΕΣΥ σε οποιοδήποτε βαθμό μετά την ισχύ του ν, 3754/2009 (11-3-2009).

Επίσης σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ο λόγος θέσπισης της διάταξης αυτής δεν ήταν η 'τιμωρία' τους και η αποστέρηση του δικαιώματος τους να μονιμοποιηθούν μετά τη συμπλήρωση 5ετίας στο ΕΣΥ, όπως άλλοι συνάδελφοί τους στο παρελθόν, αλλά, αντίθετα, η διασφάλιση του δικαιώματος τους να παραμείνουν στο ΕΣΥ με την παράταση της ήδη λήγουσας θητείας τους, γεγονός που χωρίς τη νομοθετική κάλυψη του ζητήματος θα οδηγούσε στην απομάκρυνσή τους από το ΕΣΥ, κάτι που βεβαίως παράλληλα θα διατάρασσε την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΥ.

Το ΔΣ του ΙΣΑ πρότεινε με σχετική παρέμβαση του «Η ρύθμιση του άρθρου 7 του ν. 3754/2009 να ισχύει και για τους ιατρούς ΕΣΥ που διορίστηκαν μετά την 11-3-2009», ρύθμιση που θα διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΥ αλλά και εξασφαλίζει με ίσους όρους τη μονιμοποίηση και στους ιατρούς αυτούς.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντιλήφθηκε το ζήτημα και διαβεβαίωσαν ότι θα αποκατασταθεί άμεσα το σοβαρό αυτό ζήτημα».

Διαβάστε επίσης:

Συνταγογράφηση δραστικής: Γιατί καθυστερεί η δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ;