ΥΓΕΙΑ

Ικανοποιημένος ο Κουρουμπλής από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας

Ικανοποιημένος ο Κουρουμπλής από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας

Με απόλυτη πλειοψηφία συμφώνησαν οι υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη «γενική προσέγγιση» στις δύο προτάσεις Κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα.

Μετά από τρία περίπου χρόνια συζητήσεων, τα κείμενα είναι επαρκώς επεξεργασμένα, θεώρησε το Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο. Επίσης, εμπεριέχουν ικανοποιητικές συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ των διαμετρικά αντίθετων απόψεων των κρατών- μελών, ώστε να αποτελέσουν βάση διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, συμφώνησε στη «γενική προσέγγιση», παρά τις ενδεχόμενες νομοτεχνικές ατέλειες των κειμένων. Επισήμανε ότι η χώρα μας υποστηρίζει την αναγκαιότητα ελέγχων τόσο πριν όσο και μετά τη θέση των προϊόντων στην αγορά, τους κοινούς κανόνες κλινικής αξιολόγησης των προϊόντων, τους κοινούς κανόνες αδειοδότησης των Κοινοποιημένων Οργανισμών και επιτήρησής τους, το καλύτερο σύστημα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, την εμπλοκή των εμπειρογνωμόνων όλων των κρατών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλα τα στάδια, ώστε χωρίς υπέρμετρο διοικητικό βάρος και αύξηση του κόστους, να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας ιατρικών μηχανημάτων και σκευασμάτων που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ε.Ε.

Επίσης, ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη ρητή απαγόρευση της επαναχρησιμοποίησης μιας χρήσεως προϊόντων και ταυτόχρονα τη θέσπιση κανόνων ασφάλειας και κυρίως «κοινών προδιαγραφών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα υποχρεούνται να ακολουθούν όσα κράτη επιλέξουν αυτή την πρακτική. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «για τους υπουργούς Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτεραιότητα πρέπει να έχει η προστασία των ασθενών και όχι των εταιρειών».