ΥΓΕΙΑ

Από την 2η ΥΠΕ ξεκινά το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

Από την 2η ΥΠΕ ξεκινά το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά, επισκέφθηκε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, την Τετάρτη (02/03/2016), για την παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ).

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13. Προσφέρει υπηρεσίες τηλεϊατρικής στους κατοίκους των Νησιωτικών Περιοχών της χώρας με τη βοήθεια σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καλύπτοντας τέσσερις βασικούς άξονες υπηρεσιών:

α) Τηλεδιάγνωσης και τηλεσυμβουλευτικής

β) Τηλε-εκπαίδευσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

γ) Τηλεϊατρικής για την αντιμετώπιση σε πρώτο βαθμό επειγόντων περιστατικών

δ)Τηλεψυχιατρικής.

Κύριος στόχος του έργου είναι η διαδικτυακή συμβουλευτική υποστήριξη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των περιοχών από τους εγκατεστημένους κεντρικούς Σταθμούς Ιατρών Συμβούλων (ΣΤΙΣ) με απώτερο στόχο την εξασφάλιση ισότιμων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Ο κ. Μπασκόζος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, να συνομιλήσει με γιατρούς και νοσηλευτές των απομακρυσμένων Κέντρων Υγείας και να ενημερωθεί για τα πρώτα αποτελέσματα χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Όλοι μετέφεραν τις εμπειρίες τους, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους καθώς και την αγωνία τους για το μέλλον του ΕΔΙΤ, τονίζοντας την ανάγκη υποστήριξης και εξέλιξής του με τη φροντίδα της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την ανταπόκριση των κατοίκων των νησιών που επισκέφθηκαν και έκαναν χρήση των υπηρεσιών του ΕΔΙΤ.

Ο κ. Μπασκόζος διατύπωσε την ανάγκη καθορισμού ενός πλαισίου στρατηγικής επέκτασης του δικτύου με την απαραίτητη εισαγωγή νέων σταθμών σε Κέντρα Υγείας των μικρών και πιο απομακρυσμένων νησιών και δύσβατων περιοχών της Χώρας μας, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και τη στήριξη του έργου την ενίσχυση του ΕΣΥ, τη συνεργασία του Υγειονομικού Προσωπικού και την επαρκή συνεχή τεχνική υποστήριξη του.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των εργαζομένων, της ιατρικής υπηρεσίας και της διοίκησης του Νοσοκομείου (Μέταξα) και ανέλαβε τη δέσμευση να μεταφέρει τα αιτήματά τους στον υπουργό Υγείας.