ΥΓΕΙΑ

Οι φυσικοθεραπευτές ζητούν τα αδιάθετα κονδύλια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Οι φυσικοθεραπευτές ζητούν τα αδιάθετα κονδύλια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Κατά 25 εκατ. ευρώ υπολείπεται η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τη φυσικοθεραπεία σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) σε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Οι φυσικοθεραπευτές ζητούν την άμεση ενίσχυση του κωδικού φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2018 από αδιάθετα κονδύλια, όπως είναι για παράδειγμα, αυτά που προβλέπονται για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τη φυσικοθεραπεία ανέρχεται σε 70.000.000 ευρώ. Ωστόσο, το 2017 η δαπάνη διαμορφώθηκε στα 95.777.131,61 ευρώ, το 2016 στα 96.144.021,83 ευρώ και το 2015 στα 91.675.120,9 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική ανάγκη για δαπάνες φυσικοθεραπείας είναι κατά 25.777.131 ευρώ μεγαλύτερη (36,8%) σε σχέση με αυτή που έχει προϋπολογισθεί, τονίζουν οι φυσικοθεραπευτές.

«Για αυτά τα ποσά ο συμβεβλημένος φυσικοθεραπευτής υποχρεώνεται σε εργασία χωρίς αμοιβή, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία των κλειστών προϋπολογισμών που προβλέπουν rebate και clawback, η υπέρβαση της δαπάνης του κλειστού προϋπολογισμού μετακυλίεται στις πλάτες των παρόχων. Με άλλα λόγια ο φυσικοθεραπευτής εργάζεται το 36,8% του χρόνου εργασίας του χωρίς αμοιβή, δηλαδή 4,4 μήνες το χρόνο δωρεάν» επισημαίνει ο ΠΣΦ.

Το clawback του πρώτου εξαμήνου του 2018 εκτιμάται ότι θα κλείσει σε υψηλά επίπεδα, πιθανώς υψηλότερα από τα περυσινά. «Αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη οικονομική ασφυξία για τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, αφού θα προστεθεί στο ήδη υπάρχον και παρακρατούμενο clawback των προηγούμενων ετών» τονίζεται στην επιστολή.

Τέλος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά από το υπουργείο Υγείας να εξετάσει τις προτάσεις του, «για να μην έχουν τα μέλη του δυσμενέστερες οικονομικές επιπτώσεις, σε μια εποχή που ήδη δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά».