Αποφοίτηση Ανθυπολοχαγών από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης (pics)

Αποφοίτηση Ανθυπολοχαγών από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης (pics)
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων του Στρατού Ξηράς, έγιναν στις 24/6 οι τελετές αποφοίτησης των Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ Τάξεως 2015, από τα Βασικά Τμήματα Εκπαίδευσης.

Οι φωτογραφίες από τις τελετές είναι από:

- Tη Σχολή Πεζικού, όπου στους αποφοιτήσαντες Ανθυπολοχαγούς Πεζικού και Αεροπορίας Στρατού, τα πτυχία επιδόθηκαν από τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Πεζικού του ΓΕΣ.

- Tη Σχολή Τεθωρακισμένων, όπου στους αποφοιτήσαντες Ανθυπίλαρχους, τα πτυχία καθώς και τελαμώνες Ιππικού με φυσιγγιοθήκη επιδόθηκαν από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεθωρακισμένων του ΓΕΣ.

- Tη Σχολή Διαβιβάσεων, όπου στους αποφοιτήσαντες Ανθυπολοχαγούς Διαβιβάσεων, τα πτυχία επιδόθηκαν από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαβιβάσεων του ΓΕΣ.

PHOTO GALLERY