ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Ελλάδα: Πόσα θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις ζημιές απο τις βροχές

Δ. Ελλάδα: Πόσα θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις ζημιές απο τις βροχές

Το ποσό των 1.093.850 ευρώ εκτιμά η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ότι θα φτάσει το κόστος των αποζημιώσεων ια ασφάλιση περιουσίας από τις βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα στο διάστημα 31 Ιανουαρίου- 1 Φεβρουαρίου 2015.

Παράλληλα το κόστος για αποζημιώσεις από ασφαλίσεις αυτοκινήτων εκτιμάται στα 61.264 ευρώ.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών συνεπειών στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της, από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα το προαναφερόμενο διάστημα, η Ε.Α.Ε.Ε. διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την εκτίμηση των ζημιών που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της, αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν με εγκύκλιο τόσο το πλήθος όσο και το συνολικό ποσό των ζημιών που δηλώθηκαν, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις περιουσίας και τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (προαιρετικές καλύψεις).

Συνολικά 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες εκτιμάται ότι εκπροσωπούν κατά προσέγγιση το 96% της παραγωγής ασφαλίστρων στην ασφάλιση κατά κινδύνων πυρός και στοιχείων φύσεως, τα δε συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις απαντήσεις αυτές έχουν ως εξής:

Ασφαλίσεις Περιουσίας

  • Πλήθος φακέλων ζημιών 39.
  • Ποσό πρόβλεψης αποζημιώσεων 1.093.850 ευρώ.
  • Εκτίμηση μέσης ζημίας 28.047 ευρώ.

Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων

  • Πλήθος φακέλων ζημιών 50.
  • Ποσό πρόβλεψης αποζημιώσεων 61.264 ευρώ.
  • Εκτίμηση μέσης ζημίας 1.225 ευρώ.