ΚΟΣΜΟΣ

Aποχωρούν οι Βούλγαροι από το Αφγανιστάν

Aποχωρούν οι Βούλγαροι από το Αφγανιστάν

Η βουλγαρική κυβέρνηση υιοθέτησε απόφαση για τον τερματισμό της συμμετοχής της Βουλγαρίας στη Διεθνή Δύναμη Αρωγής για την Ασφάλεια στο Αφγανιστάν αποσύροντας τμήμα της βουλγαρικής δύναμης που είναι αναπτυγμένη στη χώρα.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τη στρατηγική μετασχηματισμού της βουλγαρικής συμμετοχής στη δύναμη της ISAF, η οποία υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση στα τέλη του 2011 που προβλέπει μείωση της στρατιωτικής παρουσίας της Βουλγαρίας στο Αφγανιστάν σε τρία στάδια έως το 2014.

Σύμφωνα με το σχέδιο για μερική απόσυρση των βουλγαρικών δυνάμεων από την 31η Δεκεμβρίου 2012 η Βουλγαρία απoσύρει τις ιατρικές ομάδες και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων από την επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν, από την 1η Μαρτίου 2013 θα επιστρέφουν σταδιακά οι δυνάμεις που φρουρούν το αεροδρόμιο της Καμπούλ και από τις 31 Μαρτίου 2013 η ομάδα των εκπαιδευτών.

Η απόφαση για την απόσυρση των βουλγαρικών δυνάμεων ελήφθη με βάση τις πολιτικές και στρατιωτικές αποφάσεις του ΝΑΤΟ και τη διαδικασία παράδοσης των αρμοδιοτήτων ασφάλειας στις αφγανικές εθνικές δυνάμεις ασφάλειας.

Η Βουλγαρία θα συνεχίσει να έχει παρουσία στο Αφγανιστάν έως το τέλος του 2014 και μετά το 2014 θα παραμείνει στην περιοχή μόνον ομάδα συμβούλων.